Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.2.24 / dotaz č. 184249
V roce 2023 jsem si nechala instalovat tepelné čerpadlo s ohřevem vody a podporou FV. Nyní bych si ráda podala žádost o podporu v NZU.
Původní plynový kotel mám po odpojení k dispozici a nechám ho ekologicky z likvidovat. K dispozici mám také fotodokumentaci plynového kotle před instalací tepelného čerpadla.
Bohužel mi není jasné doložení roku výroby, kdy na výrobním štítku není uveden rok výroby. Výrobce mi sdělil, že dle výrobního štítku je kotel vyroben před rokem 2006 a přesný rok není schopen určit. Dle mých informací byl v domě namontován v letech 2003-2004. Vzhledem k tomu, že nemám dokumentaci od původního majitele nemovitosti - nemám jak doložit. Žádost tedy budu dávat v roce 2024, v případě roku výroby kotle 2004 bude splněna podmínka stáří kotle 20let?
V Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v podprogramu Nová zelená úsporám programu HOUSEnerg Modernizačního fondu RODINNÉ DOMY od 09/2023 jsou specifikovány

DOKUMENTY POŽADOVANÉ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Fotodokumentace stávajícího zdroje (viditelné napojení na otopnou soustavu a v případě spalovacích zdrojů také na komínové těleso). V případě plynových kotlů a topidel také detailní snímek VÝROBNÍHO ŠTÍTKU S ČITELNÝM ROKEM VÝROBY. Předkládá se pouze v případě podpory na výměnu zdroje v podoblasti podpory C.1.
- doporučuji doložit vyjádření výrobce
- ke spuštění plynového kotle byla určitě třeba úvodní revize od kominíka a pravidelná každoroční revize komína a plynového kotle (doporučuji kontaktovat místní kominické firmy, zda by nedohledali datum instalace, případně obvolat místní plynaře, topenáře, stavit se na stavebním úřadě, oslovit plynárny )

Na stránkách www.novazelenausporam.cz / caste-dotazy jsou specifikovány možnosti doložení stáří plynového kotle (NELZE VYUŽÍT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ)
- fotografie výrobního štítku s uvedeným datem / rokem výroby
- fotografie výrobního štítku s uvedením výrobního čísla, ze kterého lze průkazně odvodit rok výroby (odvození musí být podpořeno např. vyjádřením zástupce výrobce)
- doklady o montáži kotle - dodací list, faktura, záruční list apod...
- doklad o provedeném servisu či revizi kotle, spalinové cesty či přívodu plynu starší 20let
- kolaudační rozhodnutí nebo obdobný dokument starší 20let
- potvrzení původního dodavatele o provedené montáži
- potvrzení stáří kotle uvedené v revizní zprávě či ve zprávě o kontrole plynového kotle

...dále upozorňuji na následující dokument, který je třeba doložit
Dokument prokazující SPLNĚNÍ POŽADAVKU na KLASIFIKAČNÍ TŘÍDU průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. popř. 78/2013 Sb. Předkládá se v případě žádosti v podoblasti C.1 o podporu na výměnu plynového kotle (popř. plynových topidel).
- nemusí být přímo PENB, energetický specialista nebo projektant Vám doloží samostatně výpočet