Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.5.24 / dotaz č. 194926
Dobrý den,

mám dotaz k dotaci novostavba. Nyní máme hotový projekt pro stavební povolení, dával jsem si orientačně spočítat tepelné ztráty a případnou optimalizaci pro dosažení dotace. Když malinko zvýším zateplení ve střeše a podlaze, měl bych mít nárok na dotaci(co se týče požadavku měrná roční potřeba tepla na vytápění). Z důvodu časové tísně, by se projekt upravil o toho zateplení. Ale k dotaci jsou nutné ještě detaily napojení konstrukcí, je toto nutné i pro stavební povolení?
Další dotaz se týká použití zdrojů vytápění.
Původní plán jsem měl tepelné čerpadlo vzduch(země)/voda, rekuperace, krbová kamna.
V optimalizaci mi navrhli TČ vzduch/vzduch napojený na rekuperaci, el. topné kabely + FVE, krbová kamna.
Pro jaký systém se spíše přikláníte?

Moc děkuji za rady
Přeji hezký den
Dobrý deň, ďakujeme za dotaz,
K projektu pre stavebné povolenie detaily potrebné nie sú. Po projekte pre stavebné povolenie by však mal nasledovať ideálne podrobnejší projekt pro provedení stavby, a jeho súčasťou by mali byť detaily minimálne atypických konštrukčných riešení. Pokiaľ ide o typické konštrukčné riešenia, dodávateľské firmy tieto detaily obyčajne majú spracované, takže v takom prípade by to nemusel byť príliš veľký viacnáklad. Projekty pre stavebné povolenie a provedení stavby sa občas zlučujú do tzv. jednstupňového projektu, ktorý by tým pádom mal obsahovať náležitosti pre oba stupne a tým pádom aj obsahovať detaily.
Len pre istotu si dovolím podotknúť, že okrem požiadavku na mernú ročnú potrebu tepla na vytápění je potrebné splniť aj ostatné požiadavky, tj primárnu energiu, súčinitele prestupu U, prievzdušnosť obálky a ďalšie podľa Záväzných pokynov.

Ohľadom technológií: V prípade VZT jednotky kombinovanej s TČ typu vzduch/vzduch je asi možná úspora na investičných nákladoch, keďže nebudete musieť realizovať teplovodnú otopnú sústavu. Otázka je koľko percent potreby tepla na vytápění dokáže tento systém pokryť, keďže vzduch nie je v tomto smere moc účinné médium. Nezanedbateľná časť potreby tepla na vytápění tak bude dodaná vo forme el. energie káblami. Čo sa týka teplej vody, tá by v takomto systéme bola predpokladám ohrievaná tiež kompletne elektrinou. Tá má nevýhodu jak v cene, tak v nepriaznivom faktore prevodu na primárnu energiu. Preto je nutné v tom systéme realizovať aj tú fotovoltaiku, aby znížila celkovú potrebu primárnej energie a Váš dom splnil legislatívne požiadavky na novostavbu.
Vo vatiante s TČ sú síce investičné náklady výrazne vyššie, ale prevádzkové náklady (potreba elektrickej energie na prípravu tepla na vytápění i ohrev vody polovičná, prípadne len tretinová, podľa teploty otopnej sústavy). To zároveň znamená, že pravdepodobne nebudete potrebovať FV na splnenie legislatívnej požiadavky na primárnu energiu, a tým pádom na FV systém môžete čerpať dotáciu zvlášť, čo by v prípade topení elektrinou nebolo možné.
Zároveň budete mať teplovodnú otopnú sústavu, ideálne so zásobníkom na teplú vodu. Do tohto systému môžete podľa potreby zapájať ďalšie zdroje, ako kamna s výmenníkom, ale i plynový, či elektrický kotol, a pri súčasnom tempe vývoja je otázka, čo bude o 15-20 rokov, keď dožije TČ, perspektívny zdroj. S teplovodnou otopnou sústavou bude jednoduchšie prejsť na iný zdroj, než s topnými kabely.
Nízkoteplotná otopná sústava zároveň nutne neznamená podlahové vytápění v celom objekte: Pokiaľ Váš dom spĺňa požiadavky na dotáciu, bude mať potrebu tepla veľmi malú v porovnaní so staršou výstavbou. Takúto nízku potrebu tepla je možné pokryť aj nízkoteplotnými radiátormi. Zároveň sa dá predpokladať, že máte okná s trojsklami, tým pádom tieto radiátory nemusia byť pod oknami, aby zabezpečili, že sa nebudú rosiť, tento problém pri 3sklách obecne nenastáva. Radiátory tak môžu byť na stene miestnosti, ktorá je najbližšie k technickej miestnosti, a celý rozvod sa tak výrazne skráti. Investičné náklady na teplovodnú sústavu je tak možné udržať na minime.

Voľba systému je teda otázkou porovnania investičných a prevádzkových nákladov a nejde úplne povedať, čo je výhodnejšie, záleží na Vašich preferenciách.

S pozdravom