MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

OMEZENÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ V PORADNÁCH EKIS

PORADNY EKIS MOHOU PŘERUŠIT POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH KONZULTACÍ PO DOBU PANDEMIE.
Při zájmu o konzultaci nejdříve kontaktujte vybrané EKIS telefonicky či e-mailem a postupujte dále podle vzájemné dohody.

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve státním programu na podporu úspor energie (GDPR)

Informace - osobní údaje (GDPR)

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

24.11.20 / dotaz č. 122569
Dobrý den, stavební řízení z roku 2018 podléhalo tehdy platné legislativě, a na základě této byl vypracován i samotný Průkaz energetické náročnosti budovy, jako nedílná složka požadované dokumentace probíhajícího řízení....
18.11.20 / dotaz č. 122490
Dobrý den, VZT jednotka slouží pro přívod filtrovaného a upraveného čerstvého vzduchu do místností objektu a odvod odpovídajícího množství znehodnoceného vzduchu (el....
Odpovídá:  Ing. Milan Vich - EKIS Pardubice, EWIC
Téma:  Legislativa
12.11.20 / dotaz č. 122482
Dobrý den, Projektovou dokumentaci pro vybudování nové přípojky elektřiny vyhotovuje distributor elektřiny (E-ON, PREdistribuce a ČEZ Distribuce), který pro projektování dané přípojky musí dodržovat zákonné a normové povinnosti na vedení trasy...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV
4.11.20 / dotaz č. 122441
Vážený pane, doporučujeme řešit vaše otázky s příslušným stavebním úřadem. Názor naší energetické poradny není rozhodující. K vašim otázkám: ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt
28.10.20 / dotaz č. 122175
1.- stavba komínu obecně by neměla být realizována bez souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, který by si měl vyžádat souhlas majitelů sousedních pozemků, a to zejména v případě, kdy lze objektivně očekávat ovlivnění sousedských vztahů....
Odpovídá:  Ing. Valtr Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Legislativa
19.10.20 / dotaz č. 121883
Dobrý den, omezení ukazatele spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů energie bylo již ve vyhlášce č.78/2013 Sb. a princip zůstal i ve vyhlášce č.264/2020 Sb....
12.10.20 / dotaz č. 121637
Dobrý den, pokud byla uzavřena smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu distančně - mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, ve lhůtě do patnáctého dne po...
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Plyn, Legislativa
22.9.20 / dotaz č. 120768
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. REVIZI spalinové cesty jste provedl správně podle vyhlášky, před výměnou kotle. Pokud nedojde k události, které uvádí vyhl. 34/2016 Sb. v § 3, nemusíte revizi už nikdy opakovat (tj....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
14.8.20 / dotaz č. 119687
Pokud je v rámci novostavby navržen komín, musí být zakreslen v projektové dokumentaci pro stavební povolení tak, aby splňoval obecně kladené požadavky na tento druh konstrukce - tedy v principu výšku vzhledem ke střeše objektu, přístupové cesty,...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice
Téma:  Legislativa
12.8.20 / dotaz č. 119498
Dobrý den,

chvíli mi to trvalo, ale konzultoval jsem Váš dotaz se SEI. Na tuto činnost při napsném výkonu nepotřebujete liceni.

Děkuji za dotaz a jsem s pozdravem.

Pavel Konečný...
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod
22.7.20 / dotaz č. 119062
Dobrý den, cíle ČR ohledně energetických úspor jsou formálně deklarovány v dokumentech: Dlouhodobá strategie renovací na podporu renovace vnitrostátního fondu obytných a jiných než obytných budov, veřejných i soukromých...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 25 | »