MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

1.3.21 / dotaz č. 124292
19.2.21 / dotaz č. 123993
Dobrý den, bez ohledu na Vaše bližší informace a bez udání mých důvodů následujícího závěru, Vám sděluji, že se domnívám, že by Vám žádná sankce neměla hrozit. Je to ale na širší diskuzi a na sdělení dalších ůdajů....
Odpovídá:  Milan Turena - EKIS Pardubice, EWIC
Téma:  Legislativa, Plyn
16.2.21 / dotaz č. 123572
6.2.21 / dotaz č. 123728
28.1.21 / dotaz č. 123280
Dobrý den, pokusím se odpovědět na otázky a správně Vás nasměrovat. ad 1) Tepelné čerpadlo, jako technické zařízení, je částí stavby a podléhá posuzování podle stavebního zákona....
21.12.20 / dotaz č. 122838
Vážený pane, z Vašeho dotazu není zřejmé na co chcete žádat o dotaci z programu NZÚ kategorie B.2, která zní "dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie"....
30.11.20 / dotaz č. 122685
Pro daný problém je relevantní §24 vyhlášky 268/2009 Sb. v aktuálním znění. Pod bodem 2 je zde napsáno: „(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
24.11.20 / dotaz č. 122569
Dobrý den, stavební řízení z roku 2018 podléhalo tehdy platné legislativě, a na základě této byl vypracován i samotný Průkaz energetické náročnosti budovy, jako nedílná složka požadované dokumentace probíhajícího řízení....
18.11.20 / dotaz č. 122490
Dobrý den, VZT jednotka slouží pro přívod filtrovaného a upraveného čerstvého vzduchu do místností objektu a odvod odpovídajícího množství znehodnoceného vzduchu (el....
Odpovídá:  Ing. Milan Vich - EKIS Pardubice, EWIC
Téma:  Legislativa
12.11.20 / dotaz č. 122482
Dobrý den, Projektovou dokumentaci pro vybudování nové přípojky elektřiny vyhotovuje distributor elektřiny (E-ON, PREdistribuce a ČEZ Distribuce), který pro projektování dané přípojky musí dodržovat zákonné a normové povinnosti na vedení trasy...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV
10.11.20 / dotaz č. 122463
Dle platné právní úpravy – viz. zákon č. 133/1985 Sb. v aktuálním znění a vyhláška č. 34/2016 Sb. se povinnost kontrol a čištění nevztahuje na nepoužívaný komín definovaný v příloze č. 2, vysvětlivka 8. vyhlášky 34/2016 Sb. takto: ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
4.11.20 / dotaz č. 122441
Vážený pane, doporučujeme řešit vaše otázky s příslušným stavebním úřadem. Názor naší energetické poradny není rozhodující. K vašim otázkám: ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Praha Ekowatt
28.10.20 / dotaz č. 122175
1.- stavba komínu obecně by neměla být realizována bez souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, který by si měl vyžádat souhlas majitelů sousedních pozemků, a to zejména v případě, kdy lze objektivně očekávat ovlivnění sousedských vztahů....
Odpovídá:  Ing. Valtr Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 22 | »