Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.3.24 / dotaz č. 188726
Dobrý den. Pracuji na žádosti na dotaci na optimální zateplení rod. domu. V projektu mám i stínící techniku. Mám ji uvádět v žádosti i když o ní asi už neuvažuji?
Děkuji.
Dobrý den,

rozsah požadované dotace NZÚ Rodinné domy včetně položky Stínící technika se uvádí v jedné žádosti, ve které je (a také v odborném posudku v žádosti) zřejmý celkový rozsah dotačního zateplení, stínění a dotačně podporovaných prováděných energeticky a ekologicky úsporných opatření.

Pokud se požaduje dotace na stínící techniku, je určitě v jedné žádosti se zateplením.

Splnění a parametry provedení v žádosti uvedených opatření budou kontrolovány dle odborného posudku, který je součástí dotační žádosti a to současně po celkovém provedení. Současně bude také možné vyplacení kombinačního dotační bonusu 10 000 Kč. Samostatně nebude možno o dotaci na stínící techniku žádat - pro nesplnění požadavků úspor energie.

Při kontrole plnění se kontroluje soulad provedení se žádostí - pokud je stínící technika v odborném posudku - zejména ve výkresové části, měla by být realizována.
Pokud nebudou provedeny všechny položky dle žádosti, bude to pravděpodobně hodnoceno jako neplnění podmínek žádosti. Nebo je nutno upravit odborný posudek, jeho výkresy a energetické hodnocení.

S přáním hezkého dne Ing. Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410