Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.3.24 / dotaz č. 187520
Dobrý den,
prosím Vás o upřesnění povinnosti vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek zajistit kontrolu provozovaného systému vytápění. Týká se tato povinnost SVJ, kde je výměník:

- umístěn v domě (technologie je ve vlastnictví SVJ, technologie ve vlastnictví jiného vlastníka, např. Veolie)

- umístěn mimo dům (např. na pozemku SVJ, nebo na pozemku jiného vlastníka)

Dále, má povinnost SVJ, kde je centrální zásobování teplem (Pražská teplárenská)? - přípojný výkon odběrného místa (budovy) soustavy zásobování tepelnou energií, v jakých případech se uplatňuje?

Děkuji za odpověď.
Dobrý den,

zatím není úplně jednotný výklad na to, zda povinnost vzniká i v případech, kdy v domě SVJ není výměníková stanice a teplo je sem vedeno ze sousedního domu, kde je umístěna výměníková stanice. V tento okamžik je jasné, že pokud je v objektu výměníková či objektová předávací stanice s výkonem větším než 70 kW, pak se povinnost provádění kontroly na objekt vztahuje. Při tom jmenovitý výkon provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání se určí jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií.
Vyhláška č. 38/2020 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání má definici zdroje tepla velmi obecnou a prakticky do ní spadají také zdroje tepla mimo budovu - objektové předávací stanice, zdroje tepla pomocí přímého využití energie prostředí – výměníkové předávací stanice, zpětné získávání tepla z technologických procesů – např. odpadní teplo z kompresoru pro vytápění a ohřev vody...
Doporučil bych Vám, abyste požádala Státní Energetickou Inspekci o stanovisko ke konkrétnímu případu vašeho SVJ, nebo lépe autora vyhlášky - Ministerstvo průmyslu a obchodu.

S pozdravem Jan Truxa

 Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
tisk