Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

29.6.22 / dotaz č. 140263
Vážený pane, předpokládáme, že Váš dotaz se týká dopadu Vámi uváděných tlouštěk 180 mm a 200mm na tepelnětechnické parametry takto zateplené konstrukce. Dále předpokládáme, že se bude jednat o zateplení dnes nejčastěji prováděné, tj....
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
21.6.22 / dotaz č. 140203
Dobrý den Z pohledu dotačního titulu NOVAZELENAUSPORAM lze čerpat na každou konstrukc,i kterou zateplíte dle dílčích podmínek a ušetříte tím vnitřní teplo na vytápění, dotaci. ...
Odpovídá:  Adam Bialek - EKIS Frýdek Místek Adam Bialek
14.6.22 / dotaz č. 139812
Dobrý den. Pokud jsme správně pochopili Váš dotaz, tak nový PENB zpracovávat nemusíte. Vycházíme z toho, že máte zpracován PENB na nový stav po zateplení objektu. Samotná instalace nové FVE není důvodem pro aktualizaci PENB....
Odpovídá:  Antonín Žvak - EKIS Ostrava DK projekt
10.6.22 / dotaz č. 139777
Vážený pane, děkuji za váš dotaz. Luxfery se vyznačují nevalnou izolační schopností, jsou jen o něco lepší než jednoduché zasklení, kvůli výrazným tepelným mostům. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
7.6.22 / dotaz č. 139428
Dobrý večer. Pokud máte vyjádření NPÚ, kde tl.může být max 10 cm, z toho když odečteme vrstvy jako lepidlo, tmel, perlinku a pásek, zbývá na izolaci 8 cm, což není moc. Klasický polystyren fasádní EPS 70 F v tl....
Odpovídá:  Ing. Marcela Kovářová - EKIS Vsetín Městský úřad
27.5.22 / dotaz č. 139351
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. Trámový strop se patrně nachází pod nevytápěnou půdou. Výška trámů 15 cm vymezuje prostor pro tepelnou izolaci a to je poněkud málo....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
18.5.22 / dotaz č. 139124
Dobrý den, na výměnu oken rodinného domu by bylo možné čerpat podporu z programu Nová zelená úsporám. Zde je však potřeba splnit několik podmínek, jednak musí nová okna plnit technické parametry, a jednak musí dojít k předepsané minimální úspoře....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
16.5.22 / dotaz č. 139003
Dobrý den V rámci požadavku dotace je nutno dosáhnout na požadovanou hodnotu pro obvodové stěny, tudíž je nutno navrhnout výpočtem. V rámci ekonomiky je možno se rozhodnout mezi zateplením pěnovým polystyrénem EPS nebo minerální vatou MV....
Odpovídá:  Adam Bialek - EKIS Frýdek Místek Adam Bialek
13.5.22 / dotaz č. 138985
Dobrý den, v tomto případě bohužel dotace možná není. Předpokládáme, že se jedná o rodinný dům nebo bytový dům. Dotace z programu Nová zelená úsporám se vztahuje na energeticky úsporná opatření. Muselo by tedy současně dojít k zateplení střechy. ...
25.4.22 / dotaz č. 138380
Dobrý den, pokud máte původní stěnu U = 3,0 m2 K/W, pak je součinitel prostupu tepla U cca 0,33 W/m2.K. Když zateplíte fasádu kontaktním zateplovacím systémem s 16 cm polystyrenu (např. tato skladba https://deksoft....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kupsa* -
22.4.22 / dotaz č. 138252
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. Nerozumím úplně popisu zdiva, ale jedná se zřejmě o dodatečnou vnitřní přizdívku k původnímu tenčímu obvodovému zdivu z plných cihel....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
22.4.22 / dotaz č. 138195
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. Takto provedená střecha při přísnějším posouzení nemusí úplně vyhovovat požadavkům normy na provádění a navrhování střech ČSN 73 1901/novela 2020....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
22.4.22 / dotaz č. 138224
Dobrý den, váš dotaz je příliš obsáhlý a ze základního popisu nelze bohužel konkrétně a kvalitně provést doporučení ohledně zateplení a obnovitelných zdrojů....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
14.3.22 / dotaz č. 136936
Zateplení domu je třeba považovat za významnou stavební úpravu. Proto lze více než doporučit přistupovat k němu s maximální profesionalitou. Tu může zajistit pouze projekt, zpracovaný autorizovanou osobou....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 68 | »