Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

6.3.24 / dotaz č. 188726
Dobrý den, rozsah požadované dotace NZÚ Rodinné domy včetně položky Stínící technika se uvádí v jedné žádosti, ve které je (a také v odborném posudku v žádosti) zřejmý celkový rozsah dotačního zateplení, stínění a dotačně podporovaných...
5.3.24 / dotaz č. 188556
Dobrý den, děkuji za váš dotaz. V současnosti v konstrukci zřejmě dochází ke kondenzaci vlhkosti, která se ale během léta odpaří, takže by nemělo docházet k poškození konstrukce. Vypařitelné množství je o řád vyšší, než zkondenzovaná vlhkost. ...
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
4.3.24 / dotaz č. 188128
Dobrý den,, úvodem stručná rekapitulace možností. Pro majitele rodinných domů jsou pro podporu energeticky úsporných opatření určeny 3 dotační tituly NZŮ: 1. Dotační titul „NZÚ RODINNÉ DOMY“. ...
4.3.24 / dotaz č. 188684
4.3.24 / dotaz č. 187833
Dobrý den, pokud již byla na zateplení střechy přijata podpora v minulosti, nelze žádat znovu (viz. citovaný text ze závazných pokynů dostupných na www.novazelenausporam.cz, odst. g), článek 2.3. Obecné podmínky pro stanovení a poskytování podpory) ...
Odpovídá:  Ing. Radek Dubravský - M-EKIS Olomouc Ing. Radek Dubravský
4.3.24 / dotaz č. 188436
Dobrý den, pro podrobnější zhodnocení situace a návrh vhodných opatření doporučuji osobní či online konzultaci v některém ze středisek EKIS, seznam zde: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS ...
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Ročárek - EKIS Praha EnergySim
27.2.24 / dotaz č. 184770
Váš požadavek na komplexní odborné posouzení možných energetických úspor rekonstruovaného RD je velmi široký a vyžádá si zřejmě i více návštěv energetického specialisty, jejímiž výsledky by měl být návrh všech možných stavebně – technologických...
20.2.24 / dotaz č. 183735
Dobrý den, renovace je komplexní záležitost a je důležité znát všechny souvislosti a konkrétní nemovitost. Můžete čerpat finanční prostředky z programu Nová zelená úsporám LIGHT nebo Nová zelená úsporám....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Vanický - EKIS Praha Centrum pasivního domu
19.2.24 / dotaz č. 186556
Dobrý den, pro NZU potřebujete projekt - stávající a navrhovaný stav. Dále potřebujete Energetické hodnocení, které prokáže splnění kritérií NZU. Dále pořebujete mít identitu občana, a dále potřebujete administraci v systému AIS....
18.2.24 / dotaz č. 185967
Dobrý den,, pro majitele rodinných domů je pro podporu (celkových i dílčích) energeticky úsporných opatření je určeno několik dotačních titulů. 1.Dotační titul „NZÚ rodinné domy“. ...
18.2.24 / dotaz č. 186578
Dobrý den, z hlediska doporučení materiálu a tloušťky izolantu, tak aby byli splněny podmínky Nová zelená úsporám – Standard - je nutné pro nás znát jaké obvodové zdivo máte – tloušťku a druh zdiva....
13.2.24 / dotaz č. 185531
Dobrý den, Ve vašem případě přichází v úvahu nová zelená úspora STANDART u které musíte splnit několik technických parametrů. Mimo jiné snížení celkové dodané energie do budovy minimálně o 10% atd....
Odpovídá:  Ing. David Knill - EKIS Police nad Metují, IR Inspections
13.2.24 / dotaz č. 184786
Dobrý den, Vámi uvedené řešení je vhodné v případě, že dům netrpí vlhkostí pronikající do konstrukcí domu zdola (předpokládám, že střecha je v pořádku). V rozdílů tepelné vodivosti cihelného zdiva resp. kamenocihelného soklu a šedého EPS resp....
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita
9.2.24 / dotaz č. 185161
Dobrý den, rozdíl mezi obvodovým zdivem z plných cihel oproti novému zdivu bude značný. U nové části s obvodovým zdivem z cihel Porotherm 44 Profi Dryfix bude součinitel prostupu tepla s omítkami cca 0,24 - 0,25 W/m²K....
Odpovídá:  DiS. Ondřej Pokorný - EKIS České Budějovice Energy Centre
7.2.24 / dotaz č. 183683
Dobrý den, renovace je vždy komplexní záležitost a proto nemohu doporučit správnou skladbu bez znalosti všech souvislostí. Doporučuji osobní konzultaci s EKIS nebo MAS, v případě zájmu můžete kontaktovat i naši kancelář a rádi Vám poradíme. ...
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD
7.2.24 / dotaz č. 185032
Dobrý den, pro úspěšné vyřízení podpory v rámci NZU Light je nutné domluvit osobní schůzku na místě RD s odborným poradcem SFŽP. To lze se zástupcem EKIS nebo MAS v regionu. Seznam zástupců dle vzdálenosti od města Valašské Meziříčí je zde: ...
5.2.24 / dotaz č. 184525
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 100 | »