Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

29.3.23 / dotaz č. 156674
Dobrý den, obávám se, že v tomto případě nejsou splněny podmínky dotačního programu NZÚ light ve dvou bodech - osoby v domácnosti (1) a zateplení pouze podlahy balkonu (2): ...
29.3.23 / dotaz č. 157036
Dobrý den, Podle toho, co píšete - a pokud jsem to správně pochopil - vidím problém v tepelném mostě vyzdívky štítové stěny, která tvoří předěl mezi zateplením obvodových stěn a stropů, resp. šikmin....
Odpovídá:  Ing. Vojtěch Bílek ml. - EKIS Veselí nad Moravou Ing. Bílek
29.3.23 / dotaz č. 156979
Dobrý den, z dotazu mi není jasné zda se jedná o rodinný nebo o bytový dům. Nicméně mohu odpovědět obecně: 1) zasklení balkonu není možno proplatit z žádného dotačního titulu na úspory energií (např. NZU RD, NZU BD, NZU Lite)....
Odpovídá:  Ing. Arch. Martin Šimůnek - M-EKIS Kladno, Ing. arch. Martin Šimůnek
27.3.23 / dotaz č. 156731
Dobrý den, z programu Nová zelená úsporám Light je podporována pouze celková výměna oken, střešních oken či balkonových dveří ve vytápěných místnostech rodinného domu. Repase oken či výměna zasklení bohužel ve vašem případě není dotována....
26.3.23 / dotaz č. 156280
Pro oprávněné žadatele pobírající příspěvek na bydlení je určen dotační program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT. Podporována je výměna stávajících výplní stavebních otvorů a zateplení vybraných typů výhradně stávajících konstrukcí obálky budovy....
24.3.23 / dotaz č. 156518
Dobrý den, nevím co je myšleno tepelnou nepropustností, ale pokud myslíte součinitel protupu tepla U (W/m2.K), tak nové nebo měněné konstrukce by měli plnit požadavky normy ČSN 730540-2 (2011).Pro dveře je požadovaná hodnota ve výši 1,7 W/m2....
Odpovídá:  Ing. Lucie Kaplanová - EKIS Praha Enviros
23.3.23 / dotaz č. 155982
Dobrý den, v případě, že by daná nemovitost byla rodinný nebo bytový dům, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena a využívána, tak by na zateplení a výplně domu šlo žádat z programu...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
22.3.23 / dotaz č. 156419
Dobrý den, NZU Light je odlehčená veze pro důchodce, kde se realizace prokazuje pouze formuláři, fakaturou a foto dokumentací před realizací a po realizaci. Na rozdíl od klasické NZU, která se prokazuje projekčně a průkazem energetické náročnosti....
Odpovídá:  Ing. Jakub Hrdlička - M-EKIS Středočeský kraj, Ing. Hrdlička
22.3.23 / dotaz č. 156101
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o poradenství. Vzhledem k tomu, že stávající strop je keramobetonový, není důvod obávat se polystyrénu. Ve stávající skladbě konstrukce vlastně polystyrén již je a to jak uvádíte v tloušťce 10 cm....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
22.3.23 / dotaz č. 155867
Dobrý den, poradenské středisko EKIS Vám poskytne poradenství nejen k získání dotace Nová zelená úsporám light, ale i k celkové energetické koncepci Vašeho záměru....
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita
20.3.23 / dotaz č. 155755
Dobrý den, na energ. opatření u staveb pro výrobu a podnikání je program OPTAK, nicméně tam je třeba, aby byl objekt k podnikání a i osoba která žádá musí být podnikatel. Pro fyzickou osobu na stavbu pro výrobu a skladování dotace nejsou. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Pavel Adam - EKIS Brno, OPTIMALIZACE BUDOV
20.3.23 / dotaz č. 156151
17.3.23 / dotaz č. 156028
Dobrý den, projektant je na našem území osoba s autorizovaným oprávněním a dlouhodobým studiem k tomu. Jeho návrh bych respektoval a případně se poradil přímo s projektantem nad daným záměrem....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Bohutínský - EKIS Jihlava EAV
17.3.23 / dotaz č. 156027
15.3.23 / dotaz č. 155853
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 89 | »