Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.4.24 / dotaz č. 191695
Dobrý den, mám zájem o vyřízení dotace programu Oprav dům po babičce. Pozvaná firma která by měla žádost vyřizovat, si sepsala parametry domu a k tomu předložila nové požadované parametry které by dům měl mít aby dotace byla schválená. Můj dotaz zní zda je to takto možné dát nějaké čísla z hlavy “od oka” bez nějakého energetického měření. Peníze požadují předem, bez toho nezačnou nic dělat a ani vypočítávat. Chápu že firma už nejspíše může mít nějaké zkušenosti, avšak každý dům je jiný a jinak postaven. Neměli by právě přijít energetici kteří zjistí úniky tepla a navrhnou řešení aby se dosáhlo požadované hodnoty v dotačních podmínkách ? Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
k žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám - oprav dům po babičce (ODPB) budete potřebovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení, abyste prokázal splnění požadovaných parametrů. Tyto podklady se zpracovávají pro stávající stav a stav návrhový. U energetického hodnocení se jedná se o výpočtovou metodu, nedochází tedy k žádnému reálnému měření a podobně. U ODPB je nutné, aby byl dům zateplen opravdu komplexně, řekněme na úrovni dnešních novostaveb. Návrh tlouštěk a typů izolací by měl tedy vzejít z projektu a výpočtů, na základě stávajících typů skladeb konstrukcí. Zkušený projektant / energetický specialista již dokáže předem "odhadnout" jaké síly izolací budou potřeba. Určitě je vhodné se domluvit na nějakém postupu, který bude uspokojivý pro obě strany - domluvit se na zpracování podkladů pro stávající stav, následně probrat možnosti stavebních úprav v návrhovém stavu a poté vše dofinalizovat a domluvit se na administraci žádosti a nějaké formě konečné fakturace po tomto úkonu. Toto je však plně na dohodě mezi vámi.
Výše dotace se pak odvíjí od celkových ploch zateplovaných či měněných konstrukcí, které vzejdou až z výpočtů návrhového stavu. Tyto plochy se pronásobí měrnou výší podpory dle typu konstrukce. Aktuálně jsou výše podpory:
- zateplení obvodových stěn, střech a stropů 1 300 Kč/m2
- výměna oken, dveří 4 900 Kč/m2
- zateplení podlah na zemině 1 700 Kč/m2
- základní podpora na vypracování projektové dokumentace a energetického hodnocení 50 000 Kč

S pozdravem
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB