Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.4.24 / dotaz č. 192109
Dobrý den, v rámci komplexního zateplení rodinného domu, budou zatepleny i stěny a vyměněny výplně otvorů v nevytápěném prostoru pod obytnou a vytápěnou zónou, která tvoří obálku budovy. Podlaha nad nevytápěnými prostory bude také zateplená. Dle závazných pokynů NZÚ lze do realizačních výdajů zahrnout opatření mimo obálku budovy přispívající ke snížení energetické náročnosti budovy, pokud jsou prováděna souběžně s podporovanými opatřeními, dle PD.

Chtěl bych se zeptat, zda máte praktickou zkušenost, kde se v rámci žádosti tyto plochy zohlední ve výpočtu dotace a zda je výše uvedený případ průchozí z hlediska dotace na tyto plochy? V ENEXu po exportování dat z Energie nejsou tyto konstrukce samozřejmě viditelné v seznamu konstrukcí vytápěné zóny. Musí se ručně v ENEXu přidat k vytápěné zóně tyto konstrukce a výplně otvorů?
Dobrý den,
v rámci programu Nová zelená úsporám je nutné rozlišovat dotovatelné plochy a "plochy" do realizačních výdajů.
Do dotační plochy jdou započítat pouze opatření prováděná na obálce budovy, čili pokud se jedná o případ obývaného vytápěného přízemí s nevytápěným suterénem, tak zadotovat lze zateplení stropu nad suterénem - tvoří hranici obálky budovy, ale zateplované konstrukce či výměna oken v suterénu už se do dotace nezahrnuje - je mimo obálku budovy.
Avšak tyto práce (prováděné mimo obálku budovy) lze zahrnout do realizačních výdajů. Podpora v žádosti je totiž omezena na maximálně 50% realizačních výdajů. U většího rozsahu zateplení a při dnešních cenách prací to vlastně nemá přiliš smysl řešit, nicméně pokud by vycházela dotace například 500 tis. Kč, tak žadatel, aby mohl získat tuto plnou výši, tak musí proinvestovat (realizační výdaje) 1 mil. Kč. Pokud by proinvestoval pouze 800 tis. Kč, tak by se dotace pokrátila na 50%, čili 400 tis. Kč. A právě do těch realizačních výdajů lze zahrnout i zateplovací práce, které jsou prováděné i mimo obálku budovy - například zmíněná výměna oken v suterénu, zateplení soklu apod. (obecně opatření, která mají také vliv na energetickou náročnost domu). Zároveň je v závazných pokynech uvedeno, co do přímých realizačních výdajů zahrnout nelze.

S pozdravem,
Ondřej Pokorný, energetický poradce ECČB