Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.4.24 / dotaz č. 191795
Prosím jak postupovat se zateplením rodinného domu a získání dotace, práce svépomocí. děkuji
Dobrý den,

realizace svépomocí je možná. V dotazu není vyspecifikován konkrétní dotační titul o který chcete žádat. Pokud se jedná o žádost o dotaci NZÚ LIGHT – vybrané sociální skupiny, je nutné se s žádostí obrátit na MAS, nebo na EKIS, který tyto žádosti administruje. Pro dotační titul NZÚ, nebo Oprav dům po babičce budete pro žádost potřebovat mít zpracované energetické posouzení dle POKYNŮ PRO ŽADATELE , které se skládá z PENB stav před a po realizaci a projektovou dokumentaci, bez ohledu na skutečnost, zda od Vás Váš stavební odbor něco požaduje. Tímto energetickým balíčkem se prokazuje splnění dotačních podmínek a stanovuje se hladina podpory. Dotace NZÚ má různé hladiny podpory, která se liší nejen technickými požadavky (tloušťky tepelné izolace ), ale i výší konečné dotace. Proto je nutné znát záměr a rozsah plánovaného zateplení. Doporučuji si domluvit se mnou schůzku bud telefonicky, nebo emailem a do předmětu napsat konzultace M-ekis. Osobně pak můžeme probrat i technické parametry, které je nutné dodržet, při čerpání vybrané hladiny dotačního titulu, aby byly všechny podmínky splněny a vy jste nerealizovali něco, na co nelze uplatnit dotaci.

Renata Straková