Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.3.24 / dotaz č. 187810
Dobrý den,
rekonstruujeme chalupu na trvalé bydlení a mimo jiné jsme vyměnili i část oken. U 4 špaletových oken (dole otvírání na poloviny vnější ven a vnější ven + výklopný nadsvětlík ) jsme vyměnili pouze vnější křídla za nové s dvojsklem 4/8/4 a těsněním. Okna udělal velmi pěkně truhlář, ale není k nim žádný certifikát.
Mám dotaz, jak lze doložit tepelně technické vylastnosti původního a nového špaletového pro dotace (zároveň zateplujeme atd.) respektive výpočet PENB.
děkuji
Dobrý den, pokud chcete žádat o dotaci NZU pro objekt určený k rodinné rekreaci, tak podmínkou je, že v objektu musel někdo prokazatelně trvale bydlet po dobu 2 let před podáním žádosti (tuto skutečnost je potřeba doložit zápisem místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru obyvatel).

nebo (viz podmínky programu níže)
V případě, kdy budova ve stávajícím stavu neplní definici rodinného domu, je možné poskytnout podporu pouze v případě, že před započetím realizace opatření budova plnila účel vyžadující vytápění během
celého otopného období v její převážné části, a celková energeticky vztažná plocha budovy v navrhovaném stavu nepřekročila 350 m2.
Pro účely programu je za stávající rodinný dům považována také stavba nového rodinného domu umístěného na místě původního, žadatelem odstraněného rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci1, a to za předpokladu, že energeticky vztažná plocha nového rodinného domu nepřekročí 350 m2 a k odstranění původní stavby došlo bezprostředně a v souvislosti s přípravou stavby nového domu.

Dotace se navíc poskytuje pouze na nová okna (ne repasy - pokud se nejedná o památku) .

Pavel Jahelka EKIS 4002
Odpovídá:  Ing. Pavel Jahelka - EKIS Praha Ecoten tisk