Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Zateplování budov  

23.4.23 / dotaz č. 158619
Dobrý den, dotační titul Nová Zelená Úsporám je vypsán pro rodinné domy a bytové domy, dotační titul Nová Zelená Úsporám Light je pouze pro rodinné domy....
Odpovídá:  Ing. Dalibor Andrejs - EKIS Nymburk Andami
21.4.23 / dotaz č. 158198
Vážený pane, podmínkou dotace NZÚ Light je 200 mm tepelné izolace na fasádě domu. Pokud se mění současně i okna, navrhuje se nové osazení oken, blíž k líci vnějších stěn domu....
21.4.23 / dotaz č. 158052
Dobrý den, Váš záměr spadá do oblasti podpory NZÚ Rodinné domy, Oblast A - zateplení. Je třeba zdůraznit, že provedeným zateplením je třeba dosáhnout minimálně následujících parametrů:...
20.4.23 / dotaz č. 158097
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz a zájem o naše poradenství. Převážná část stropu nad vytápěným prostorem směrem do půdy má dřevěný trámový strop....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
19.4.23 / dotaz č. 157985
Dobrý den, NZÚ Light umožňuje získat prostředky na zateplení a renovace (a to i dílčí) nízkopříjmovým domácnostem v rodinných domech , které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou a je určen pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z...
19.4.23 / dotaz č. 157986
Dobrý den, NZÚ Light umožňuje získat prostředky na zateplení a renovace (a to i dílčí) nízkopříjmovým domácnostem v rodinných domech , které jsou nejvíce ohroženy energetickou chudobou a je určena pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů z...
19.4.23 / dotaz č. 158245
Dobrý den, na zateplení rodinného domu můžete žádat z programu Nová zelená úsporám. V případě, že splňujete podmínky pro nízkopříjmové domácnosti, pak můžete žádat z programu NZU Light....
Odpovídá:  Ing. Michaela Andrejsová - EKIS Nymburk Andami
19.4.23 / dotaz č. 158215
Dobrý den, pokud je pro Vás vhodný dotační program Nová zelená úsporám Light, je šance na přiznání dotace. Pro podání žádosti budete potřebovat Zprávu o navrhovaných opatřeních (odborný posudek)....
Odpovídá:  Ing. et Ing. arch. Jan Zbiral - M-EKIS Dobříš Ing. Zbíral
18.4.23 / dotaz č. 158296
Dobrý den, jedná se o je dvousložkový polyuretanový systém polotvrdé MEDIUM PUR pěny se samozhášecími vlastnostmi. Chemická reakce při sloučení obou složek způsobuje několikanásobně zvětšení objemu....
Odpovídá:  Ing. Lukáš Hlaváč - M-EKIS Cheb, Ing. Lukáš Hlaváč
18.4.23 / dotaz č. 158010
Dobrý den, pokud jste provedli jednotlivá opatření při splnění podmínek závazných pokynů Nové Zelené Úsporám (spravované SFŽP při MŽP-Ministerstvu Životního Prostředí), můžete čerpat veřejnou podporu i zpětně. A to u realizovaných opatření po 1....
17.4.23 / dotaz č. 158148
Dobrý den, předem se ujistěte, zda splňujete Závazné pokyny pro žadatele v programu NZÚ Light na stránkách https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ nebo ve stručnosti níže: ...
17.4.23 / dotaz č. 158154
Dobrý den, V současné chvíli lze využít pouze v takovémto případě standardní dotaci - "Novou Zelenou Úsporám", kde žadatel může dostat pouze 60ti procentní výši dotace z uznatelných nákladů na jednotlivé úsporné investiční náklady. ...
Odpovídá:  Ing., Ph.D. David Sýkora - M-EKIS Ostrava, Ing. David Sýkora, Ph.D.
14.4.23 / dotaz č. 157977
Dobrý den, v rámci NZU Light nejde žádat o dotaci na dveře do garáže. dotační titul NZU Light podporuje pouze opatření na výměnu otvorových výplní, které jsou z obytného vytápěného prostoru do venkovního. S pozdravem...
Odpovídá:  Ing. Pavel Němec - EKIS Mohelnice TAV Development
6.4.23 / dotaz č. 157361
5.4.23 / dotaz č. 157297
Dobrý den, ano, na úpravy rodinného domu vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy / zateplení RD, je od 9.1.2023 vypsán nový dotační program pro nízkopříjmové domácnosti (starobní důchodce, invalidní důchodce ve 3....
4.4.23 / dotaz č. 156886
Dobrý den , děkujeme za dotaz. Charakteristickou vlastností obvodového zdiva staveb z hlediska prostupu tepla a s tím i nutnosti zdivo zateplovat, je součinitel prostupu tepla U v jednotkách W/(m2....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
3.4.23 / dotaz č. 156665
Dobrý den. V případě fasády je to takto: Zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem ETICS EPS 70F, případně minerální fasádní vata o součiniteli tepelné vodivosti 0,039 W/(m.K) a tloušťce vrstvy izolantu 200 mm....
Odpovídá:  Ing. Josef Fatura - EKIS Lázně Toušeň 4 M Bohemia
3.4.23 / dotaz č. 157320
Dobrý den, po prohlídce domu jsem určitě schopen doporučit vhodná opatření z nabídky Nová zelená úsporám Light. Tento dotační program je určen pouze pro nízkopříjmové domácnosti....
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 89 | »