Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Měření a regulace  

2.2.24 / dotaz č. 184397
Dobrý den, děkuji za položený dotaz. K této problematice se vztahují - Pravidla o rozúčtování a tyto se řídí se řídí dvěma základními předpisy: zákonem č. 67/2013 Sb. ve smyslu novely č. 104/2015 Sb. (tzv. Zákon o službách) a vyhláška MMR č....
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný
2.10.23 / dotaz č. 170792
Dobrý den, pro bytové domy ve vlastnictví SVJ je určena dotace v rámci Nová Zelená Úsporám. V rámci dotace není samostatně podporováno hydronické vyvážení otopné soustavy....
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
13.8.23 / dotaz č. 165808
Dobrý den, Uvažování tepelného čerpadla vzduch-vzduch je také možný, ale využívání těchto tepelných/klimatizačních zařízení není k trvalému bydlení příliš vhodný. Je to proto, že k vytápění potřebujete vždy "vzduch" rozhýbat....
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
11.8.23 / dotaz č. 165320
Dobrý den, Pokud provádíte rozůčtování 1 x měsíčně, pak můžete dělat takto jako doposud. Novela zákona č. 67/2013 Sb., Zákon o službách, s účinností od 1.1.2023, část k tomuto tématu platí až od 1.1....
25.7.23 / dotaz č. 164329
Vážená, Vámi popisovaná problematika optimálního nastavení a vyregulování otopné soustavy vašeho bytového domu je určitě pro jeho energetickou náročnost z titulu vytápění důležitá a je určitě nezbytné se jí zabývat....
Odpovídá:  Ing. Pavel Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
21.6.23 / dotaz č. 162472
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídám následující. Důvodů, proč je Vaše spotřeba vyšší, než jste předpokládal, může být hned několik....
Odpovídá:  Ing. Josef Šťastný - EKIS České Budějovice Energy Centre
10.4.23 / dotaz č. 157652
23.3.23 / dotaz č. 156514
Dobrý den, podle prováděcí vyhlášky č. 285/2011 Sb. zákona o metrologii jsou stanoveny podmínky, za jakých je nutné ověřovat platnost a stanovovat nutnost výměny těchto měřidel. Kalorimetry mají tuto lhůtu stanovenou na 4 roky....
Odpovídá:  Ing. Marcel Lemon - EKIS Teplice RPE
16.3.23 / dotaz č. 155174
Dobrý den Rozúčtování nákladů na teplou a studenou vodu je v současné právní úpravě upravena rozdílně. Zatímco u studené vody si lze vystačit jen se zákonem č. 67/2013 Sb....
6.3.23 / dotaz č. 154662
Dobrý den, na odpověď pro takto konkrétní typ dotazu, bych potřeboval více informací. Rozúčtování na m2 je možné při splnění podmínek vyplívajících s legislativy:...
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD
28.2.23 / dotaz č. 154657
Dobrý den, postupoval bych tak, že bych paušální spotřebu přes m2 spočítal standardně. Měřenou část bych pro byt bez měření vzal procentem z 2021 a toto procento aplikoval v 2022. tzn. např....
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten
23.1.23 / dotaz č. 151263
Dobrý den. To je dosti rozsáhlý dotaz. V rámci EKIS střediska neděláme měření úniků tepla termokamerou. Pokud by jste měla zájem, zavolejte si o termín schůzky a můžeme se na dům podívat z více rovin....
Odpovídá:  Ing. Marcela Kovářová - EKIS Vsetín Městský úřad
23.12.22 / dotaz č. 149464
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Vyhláška, která by upravovala tuto oblast, zatím neexistuje. V koncepci, kterou ERÚ zpracoval, se neuvažuje s tím, že by se elektřina z FVE prodávala nájemníkům....
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 12 | »