Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.2.24 / dotaz č. 184397
Dobrý den,
asi mi něco uteklo, ale chtěla jsem se zeptat zda v bytovém domě je povinnost mít odpočtové měřidla na radiátorech a pokud ano tak od kdy? Je tato povinnost stanovena i pro nebytové domy?
"probrala" mě změna ve vyhlášce č. 236/2015 Sb. § 6 bod k, protože klient je instalované nemá a tak nelze tento bod splnit.
moc děkuji
Dobrý den,
děkuji za položený dotaz.

K této problematice se vztahují - Pravidla o rozúčtování a tyto se řídí se řídí dvěma základními předpisy: zákonem č. 67/2013 Sb. ve smyslu novely č. 104/2015 Sb. (tzv. Zákon o službách) a vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. včetně metodického pokynu k jejímu provádění, která nahrazuje vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody. Zákon a vyhlášku dále doplňuje metodický pokyn pro provádění rozúčtování aktualizovaný dne 31. 1. 2017. Důvodem novelizace byl záměr lépe přizpůsobit právní úpravu rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu zákonu č. 67/2013 Sb., o službách, reagovat na požadavek povinné instalace měřidel a snaha o zavedení větší spravedlnosti do způsobu rozúčtování.

Ze zákona je pro nás důležitý zejména § 6, který se věnuje rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům. Ve vyhlášce se jedná o § 3 rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce.

Ve výše uvedené textaci jsou povinnosti napsány.

Pavel Konečný
Odpovídá:  Ing. Pavel Konečný - EKIS Uherský Brod Ing. Konečný tisk