Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

6.8.23 / dotaz č. 165388
Dobrý den,cca 3 roky fungujeme s topením a ohřevem TUV s plynovym kondenzační kotlem Viesmann. S ohledem na růst ceny plynu a dostupným dřevem jsme letos nainstalovali kotel na dřevoplyn Atmos s tím,že plynový kotel pojede v době kdy nepojede Atmos (např ohrev TUV v lete).

Měl jsem omezený ohrev TUV na 4 hod denně,zbytek dne podrzela teplou vodu akumulační nádrž. Po instalaci Atmosu mi technik zrušil pokojový termostat plyn kotle s tím že ohrev TUV bude natvrdo nastaven celodenne na kotli a když nebude ohrev z Atmosu tak pojede celý den ohrev z plyn kotle,což se mi nelíbí- proč ohřívat vodu v době když ji nepotřebuji jen když poklesne teplota v akumulaci.

Poradil byste mi jak situaci řešit?

Děkuji Petr Verner
Dobrý den,

pokud jsem Váš dotaz dobře pochopil, týká se návrhu řešení resp. doporučení pro úpravu stávající regulace a případně úpravu zapojení dvou zdrojů tepla zapojených do systému vytápění a ohřevu TUV ve Vašem domě, kdy zdroji tepla jsou kotel na dřevoplyn Atmos a plynový kondenzační kotel Viesmannn, s prioritou využití kotle na dřevoplyn v zimním topném období jako zdroje tepla jak pro vytápění tak pro ohřev TUV a s využitím kondenzačního kotle pouze pro letní ohřev TUV s uživatelským úsporným požadavkem ohřevu jen v určeném nastavitelném čtyřhodinovém denním úseku.

Jako Váš cíl vnímám dosažení případně možných energetických úspor optimalizací a to zejména provozu zdroje tepla při letní přípravě TUV plynovým kondenzačním kotlem Viesmannn.

Z obsahu Vašeho dotazu není zřejmý rozsah dostupných technických údajů, projektových podkladů a uživatelských požadavků k systému vytápění ani k ohřevu TUV Vašeho domu.
Jaký je prosím dostupný rozsah projektové a technické dokumentace k domu a vytápění ?
Je k dispozici Průkaz energetické náročnosti budovy nebo Energetický posudek ?
Jsou ke stávajícím kotlům a jejich zapojení podklady - jaké ?

Z Vašeho vyjádření není dále zřejmé, proč byl po instalaci kotle Atmos technikem (jakým technikem ?) zrušen pokojový termostat plynového kotle s tím, že ohřev TUV bude natvrdo nastaven celodenně na kotli a když nebude ohřev z Atmosu tak pojede celý den ohřev z plyn. kotle (citace z Vašeho dotazu).

Bez znalostí konkrétního technického řešení a parametrů kotlů, systému vytápění, dom a ohřevu TUV dle výše uvedeného je možný pouze obecný odborný odhad nebo doporučení, případně je možno po Vašem objednání v rámci Ekis zdarma provést návrh energeticky úsporných opatření s tím, že se bude jednat o orientační doporučení s orientačním odhadem možností a velikosti možné úspory. Dle předběžného propočtu - odhadu, bez znalosti konkrétní situace a technické specifikace je zkrácením doby letního ohřevu TUV (z 24 hod natvrdo na 4 hod denně) možno ušetřit náklady na ohřev TUV v řádu jednotek procent .

Pokud výše uvedená dokumentace k systému vytápění a ohřevu TUV s potřebnou specifikací k dispozici není, doporučuji
- s ohledem na případnou potřebu vyšší vypovídací schopnosti o možnostech, dosažitelných úsporách a návratnosti
pro návrh konkrétního řešení zadat - a to nad rámec bezplatného poradenství Ekis -
provedení pasportizace stávajícího stavu systému vytápění, budovy a ohřevu TUV nejlépe autorizovaným projektantem specializace TZB a to včetně provedení kontrolního výpočtu tepelné ztráty budovy, spotřeby TUV a kontrolního výpočtu potřebných výkonů zdrojů tepla se zapracováním uživatelských požadavků.

Na základě výše uvedeného je jako další krok možno provést (nad rámec Ekis) celkové detailnější energetické vyhodnocení a vypracovat návrh energeticky úsporných opatření a to formou Průkazu energetické náročnosti budovy (s případným návrhem optimalizace systému vytápění a ohřevu TUV a jeho regulace s cílem dosažení energetické úspory) případně formou Energetického posudku (obojí lze standardně poptat a objednat u nás resp. u kolegů ES - MPO - kontakty - viz. https://www.mpo-enex.cz/experti/ .

S pozdravem a přáním hezkého dne Jiří Flašar, M-Ekis, ES MPO 1410