Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.10.23 / dotaz č. 170792
Jsme SVJ s 28 byty na 7 NP a jedním nebytovým prostorem v přízemí. Jako zdroj tepla slouží plynový teplovodní dvojkotel Buderus 2x 120 kW. Dům je má zateplenou obálku (stěny, střecha) a vyměněná původní dřevěná okna za plastová.
V zájmu úspor topných nákladů necháváme provést hydronické vyvážení topné soustavy firmou AllTech s.r.o. V současnosti je zahajována etapa vypracování projektu. Celkové náklady podle SOD jsou 650 tis. Kč.
Zajímalo by nás, (výbor SVJ), jestli na tuto akci by bylo možné získat dotaci a za jakých podmínek.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
pro bytové domy ve vlastnictví SVJ je určena dotace v rámci Nová Zelená Úsporám. V rámci dotace není samostatně podporováno hydronické vyvážení otopné soustavy.
Dotaci můžete získat na výměnu stávajících plynových kotlů za tepelná čerpadla. Musí být splněna podmínka, že kotle jsou stáří min. 20 let a obálka budovy splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí A až D stanovenou dle vyhlášky č. 264/2020 Sb. nebo č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Splnění klasifikační třídy není vyžadováno v případě památkově chráněných budov.
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros tisk