Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie z biomasy 

24.10.22 / dotaz č. 144877
Vážený pane, děkuji za váš dotaz. Při spalování rostlinných paliv vznikají mimo jiné oxidy síry a dusíku, které znečišťují ovzduší. Rovněž mohou poškodit kotel, zejména pokud v kotli dojde ke kondenzaci spalin (hrozí při nájezdu studeného kotle)....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
11.7.22 / dotaz č. 140510
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz. U kamen a kotlů pro rodinné domky jsou stanoveny limity pouze pro spaliny, kvalita popela se neřeší. V současnosti se kotle posuzují podle ČSN EN 303-5....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
24.1.22 / dotaz č. 135162
18.1.22 / dotaz č. 134962
Dobrý den, děkujeme za dotaz. V první řadě se pokusíme udělat určitý odhad spotřeby pro Váš případ. Hodnoty berte prosím jako velmi orientační, bez bližších informací o stavbě a provozu se jedná samozřejmě o hrubé rozmezí. ...
12.1.22 / dotaz č. 134679
Dobrý den, ano, je to tak. Pro správný návrh topného zdroje je potřeba stanovit potřebu energie na vytápění a znát skutečnou tepelnou ztrátu objektu. Ve vašem případě jsou pelety dobrou volbou....
2.11.21 / dotaz č. 133610
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz a v návaznosti na něj odpovídám následující: V rodinném domku máte nárok na dotaci z programu NZÚ platném od 21.9.2021, pokud je Váš stávající kotel kotlem 1. nebo 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5:2013....
2.8.21 / dotaz č. 128348
Dobrý den, Informace o dotačních titulech: A aktuálně dobíhá dotační titul Nová zelená úsporám na který bude navazovat od podzimu 2021 pokračování https://2030.novazelenausporam.cz/...
Odpovídá:  Ing.arch. Petr Kvasnička - EKIS Plzeň ArchEnergy
16.2.21 / dotaz č. 123777
Dobrý den, pokud bude komín z HELUZ systému, je lepší pro tento výkon 200mm průměr komína. Pokud však zvolíte zadní připojení pro zvýšení učinné výšky, mohl by i průměr 180mm vyhovět....
Odpovídá:  Ing.,Ph.D. Petr Kotek - EKIS Jablonec nad Nisou, EnergySim
7.2.21 / dotaz č. 123667
Z Vašeho mailu vyplývá, že rekonstruujete pravděpodobně zděný objekt a že dodavatel topidla počítá s konkrétním dodavatelem komínu. Z našeho pohledu je ideální, když dodavatel spotřebiče a komínu od počátku spolupracují na společném návrhu....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
6.2.21 / dotaz č. 123728
16.11.20 / dotaz č. 122472
Dobrý den, obecně jsou dnes nejčastější tři varianty vytápění pro rekonstrukce a to plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo a automatický kotel na biomasu. Výběr samozřejmě záleží na konkrétním objektu a situaci....
3.11.20 / dotaz č. 122436
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Ano. V takovém případě je rovněž možné čerpat dotaci. Předpokládáme, že máte na mysli dotaci z programu Nová zelená úsporám....
5.8.20 / dotaz č. 119453
Dobrý den, v případě, že se jedná o novostavbu rodinného domu, je nutné při provádění výpočtů energetické náročnosti předmětné budovy postupovat vždy na základě projektové dokumentace a v souladu s metodikou hodnocení energetické náročnosti budovy...
Odpovídá:  Ing. Lukáš Svoboda - EKIS Olomouc Ing. Svoboda
2.7.20 / dotaz č. 118497
Dle provedených orientačních výpočtů a zadaných vstupních dat, nevyhovuje žádná dimenze komínu. V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí některá data týkající se spalinové cesty (připojení na vzduch, připojení kouřovodu apod.)....
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
24.3.20 / dotaz č. 116387
12.2.20 / dotaz č. 115388
11.2.20 / dotaz č. 115366
28.5.19 / dotaz č. 107808
Vlastnosti konkrétního komínu, a to bez ohledu na použitý materiál vložky, se popisují dle ČSN EN 1443. Komíny stejného zatřídění mají tedy (logicky) i stejné vlastnosti a jsou stejně výhodné - opět bez ohledu na použitý materiál....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »