Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.11.23 / dotaz č. 176490
Dobrý den, v rámci rekonstrukce staršího domku chceme použít k vytápění malý peletkový kotel. Už více jak půl roku ale marně sháním revizního technika spalinových cest, který by provedl výpočet a návrh komínu pro peletkový kotel a pak na něj byl ochotný udělat revizi. Dle informací na tzb-info.cz a ve shrnujícím článku https://www.apoks.cz/prispevky/komin_pelety/ plyne, že je to v současné době problém. V uvedeném článku je v závěru doporučení použít systémový spalinový komín T400 P1 D3 (nebo V3) Gxx, žádný takový jsem však na trhu nenašel.
Je to tedy tak, že peletkový kotel dnes v podstatě nelze legálně uvést do provozu? Pro kolaudaci musí být revizní zpráva a ta pokuta uvedená v článku asi může být ukládána opakovaně, že?
Bohužel je smutnou pravdou, že legislativa v oblasti spalinových cest se s existencí peletových spotřebičů dosud konkrétně nevyrovnala. Pokud má být odtah spalin peletových spotřebičů navržen optimálně, nejlépe na základě výpočtu dle ČSN EN 13 384, bývá výsledek v rozporu s národní normou ČSN 73 4201. Výpočet je navíc často komplikován nepřehledností nebo neexistencí provozních dat spotřebiče nebo odlišnými národními předpisy.

Pro návrh odvodu spalin od peletových spotřebičů je tedy nutno vyjít z obecných požadavků na funkčnost, zakotvených ve vyhlášce č.268/2009 Sb. v aktuálním znění (zejména § 8 a 10) a při návrhu využít znění „optimalizačního" § 55 téže vyhlášky. Návrh odvodu spalin pak podložit výpočtem tak, aby bylo zřejmé, že byla zvolena nejoptimálnější varianta provedení (i když je v rozporu s uvedenou ČSN).

Systémové komíny v teplotní třídě 400°C a vyšší v kombinaci s možností přetlakového provozu (P nebo H) a dalšími parametry umožňujícími připojení na spotřebiče pevných paliv, jsou na trhu k dispozici, samozřejmě jen u kvalitnějších dodavatelů nebo výrobců.

Revizní technik spalinových cest, tedy osoba znalá s fakticky nejvyšší a nezastupitelnou znalostní úrovni v dané problematice, by si s návrhem spalinové cesty pro peletový spotřebič měl poradit. Pokud tomu tak není, potom „je cosi shnilého ve státě Dánském".
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk