Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.3.23 / dotaz č. 156573
Prosím o výpočet spalinové cesty na peletová kamna Edilkamin Milla H 12 s výměníkem pro 9 m zděný komín, vyvložkovaný pevnou nerezovou vložkou. Kouřovod 0,8 m s kolenem 90°. přívod vzduchu z místnosti. Původně přívod vzduchu DN 40 ze sklepa, nefunguje.
Orientační výpočet byl zpracován pro stávající zděný komín, dodatečně vyvložkovaný pevnou nerezovou vložkou (tepelný odpor komínové konstrukce 0,27 m2.K/W. Přívod vzduchu je aktuálně řešen z místnosti (ve výpočtu to znamená 4 Pa tlakové ztráty na přívodu vzduchu). Výpočtem byla ověřována dimenze komínu DN 130, do kterého jsou připojena peletová kamna Edil Kamin MILLA H12 o výkonu 12,4 kW, teplota spalin na hrdle spotřebiče 136°C, hmotnostní průtok spalin 8,3 g/s a požadavek na tah 0,01 Pa (hodnoty dle technického listu výrobce spotřebiče, pro plné zatížení Ve výpočtu není počítáno s celoročním provozem (teplota okolí pro tlakovou podmínku 15°C). Výpočet byl proveden jen pro plné zatížení spotřebiče.
Výpočtem byla ověřována funkčnost spalinové cesty dle požadavku tazatele.
Podmínky normovaného výpočtu pro dimenzi DN 130 při plném zatížení spotřebiče jsou splněny.
Při plném zatížení spotřebiče, pro dimenzi DN 130, při účinné výšce 9 m je tlaková podmínka splněna s rezervou 10,4 Pa. Teplotní podmínka je splněna s rezervou 15,2°C. Rychlost proudění spalin vyšla 0,69 m/s.
Ce se týká přívodu vzduchu ze sklepa, vzduchovým potrubím DN 40 mm, pak tato dimenze je nedostačující. Dimenze by měla být větší, min. 125 mm.
Celkové posouzení spalinové cesty je v kompetenci revizního technika spalinových cest v rámci revize.
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS tisk