Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie z biomasy 

31.1.17 / dotaz č. 77066
Dobrý den, pokud je vaše krbová vložka již vybavena výměníkem jak uvádíte, tak má určitě smysl ji zapojit do akumulační nádrže 1 m3. Záleží však na výkonu krbové vložky (výměníku), který bude zapojen do nádrže....
23.12.16 / dotaz č. 76655
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Použití akumulační nádrže ke kotli s ručním přikládáním je velmi důležité. Umožňuje provozovat kotel ve jmenovitém výkonu, tedy v optimálním režimu z hlediska účinnosti i tvorby emisí....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
22.9.16 / dotaz č. 73097
16.9.16 / dotaz č. 72720
Vážený pane, výrobu elektřiny ze dřeva s takovýmto výkonem je třeba řešit individuálním projektem. Běžně se instalují spíše větší zařízení, s výkonem 0,5 až 2 MW. Obvykle se instalují generátory na bázi ORC cyklu, který pracuje s nižšími teplotami....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
29.6.16 / dotaz č. 69974
Hezký den, žáruvzdorné vyzdívky se ve větším množství vyskytují zejména u kotlů spalujících vlhčí palivo, než jsou dřevěné pelety, kde je garantována vlhkost paliva do 10%.To se týká kotlů na tuhá paliva a také dřevozplynujících kotlů. ...
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm
21.3.16 / dotaz č. 67526
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Činnost našeho poradenského střediska v síti EKIS je zaměřená na poradenství v mnoha oborech, v případě OZE především s akcentem na reálné současné užívání nebo možnosti jejich využit v praxi (poradenství pro...
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
16.2.16 / dotaz č. 66633
Vážený pane, zbytky z kuchyní (gastroodpad) jsou speciálním odpadem, k nakládání s ním je potřeba mít zvláštní povolení a postupovat podle zákona o odpadech....
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt
8.7.15 / dotaz č. 59331
Předpis č. 477/2012 Sb. Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů Tato vyhláška stanoví...
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
2.3.15 / dotaz č. 55391
Dobrý den, mezi alternativní zdroje, které by jste mohl využít patří: kotel na biomasu s ruční a automatickou dodávkou paliva, tepelená čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické panely. ...
19.2.14 / dotaz č. 45974
Je to zajímavé řešení, bohužel pořizovací cena je zjevně prohibitivní... produkce biomasy v množství vyjádřeném zřejmě výhřevností získané sušiny ve výši 50 kWh/m2....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
25.6.13 / dotaz č. 40766
Vážená paní, pokud se vlhká biomasa nechá takzvaně "zapařit" a má dostatečný přístup vzduchu, dojde k aerobnímu bakteriálnímu rozkladu, při němž vzniká především oxid uhličitý a dochází k vývoji tepla; je to proces ke kterému dochází...
Odpovídá:  Mgr., MBA František Macholda - EKIS Plzeň Ekowatt
22.4.13 / dotaz č. 39549
Vážený pane, dřevní štěpka je obvykle vlhká (až 50%), vyrábí se ze syrového dřeva. Takováto štěpka by se vždy měla skladovat na dobře větraném místě. Vlhká štěpka se může zapařit, v extrémním případě může dojít i ke samovznícení....
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
26.2.13 / dotaz č. 38565
30.1.13 / dotaz č. 38100
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz. Pořízení kotle na pelety je rozumným nápadem. Vytápění peletami je levnější než vytápění plynem či el. energií....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »