Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.2.14 / dotaz č. 45974
Můžete mi prosím sdělit váš odborný názor na různé záměry využití spalin pro intenzivní produkci řas? Mají v českých podmínkách aplikace typu SolarLeaf naději na realizaci?
Je to zajímavé řešení, bohužel pořizovací cena je zjevně prohibitivní... produkce biomasy v množství vyjádřeném zřejmě výhřevností získané sušiny ve výši 50 kWh/m2.rok je dostupná, ale v roztoku majícím jednotky procent sušiny (proto na energetické využití je potřeba nasadit proces anaerobní fermentace). Avšak s produkcí bioplynu s 80 % účinností tomu odpovídá výhřevnost bioplynu 40 kWh, z něhož lze vyrobit spálením v motorové kogenerační jednotce (které bývají na čistírnách) +/- 15 kWh elektřiny a obdobné množství tepla – celkový ekonomický užitek v řádu desítek korun ročně. Pro srovnání, z FV panelů je možné vyrobit i 10krát více elektřiny za cenu na m2 plochy panelu v řádu jednotek tisíc Kč.

Vyráběné teplo v množství 220 kWh je o teplotě 40 °C a tak má využití spíše jen za předpokladu předehřevu studené vody používané na přípravu teplé či na ukládání do akumulačního zásobníku pro možné využití za pomoci tepelného čerpadla – opět velmi investičně i provozně drahé.

Navíc k provozu je potřeba přídavku stlačeného vzduchu, dále spaliny bohaté na CO2 a k tomu ještě vodu na čištění panelů.

Takovýto koncept je možný uplatnit na demonstrační stavbě, v této chvíli o žádné vhodné bohužel nevíme, a bohužel ani neznáme dotační program, který by to umožňoval. Potenciálně by jím mohl být OP Praha – Pól růstu, který chce v Praze od roku 2014 podporovat inteligentní stavby, ale takto drahá řešení asi nikdo z veřejných peněz nezaplatí, bohužel.

Protože Plzeň. teplárenská je ale výrobce tepla a má i spaliny bohaté na CO2, doporučuji spíše kontaktovat Ing. Nováka, ekologa z TERMIZO a.s. (viz zde), který stojí u výzkumných aktivit pěstování řas s využitím spalin z průmyslových zdrojů u nás, jak dokazují články zde:
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/vyuziti-odpadniho-co2-pro-pestovani-ras
http://biom.cz/cz/odborne-clanky/pokrok-v-produkci-rasove-biomasy-vyuzivajici-spalinovy-co2-z-bioplynove-stanice-na-farme-skotu-projekt-eureka-alganol

V roce 2011 si dokonce nechali patentovat „Zařízení na pěstování a komplexní zpracování řasové biomasy bohaté na polysacharidy na výrobu bioetanolu“ a v magazínu skupiny MVV 3/20103 (viz příloha) hovoří o plánech do budoucna, které uvažují s velkoprostorovými jednotkami v řádu stovek možná i tisíců metrů čtverečních kultivačních ploch.

Závěrem doplňuji, že s pěstováním řas se pojí řada ALE (např. jak zajistit vysokou roční výtěžnost, zajistit provozní kázeň proti jejich úhynu, jak levně zajistit jejich přepracování na konečné užití), na která akademická sféra zatím nenašla zdá se takové odpovědi, které umožní nasazení ve velkém měřítku schopném komerčně např. s investiční dotací obstát.

Více v této chvíli asi nejsem schopen sdělit, rád nicméně mohu zůstat v kontaktu, bude-li pro Vaše snahy pochopení u vedení PT případně jiných subjektů a budeme-li schopni nějak v tom pomoci…
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven tisk