Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

29.6.16 / dotaz č. 69974
Dobrý den, na základě dnešního telefonického rozhovoru se na Vás obracím s žádostí o kontakty na společnosti, které v rámci výroby pelet provozují kotle a kterým bychom tak mohli nabídnout opravy žáruvzdorných vyzdívek těchto tepelných agregátů.
Děkuji Vám předem.
Hezký den,

žáruvzdorné vyzdívky se ve větším množství vyskytují zejména u kotlů spalujících vlhčí palivo, než jsou dřevěné pelety, kde je garantována vlhkost paliva do 10%.To se týká kotlů na tuhá paliva a také dřevozplynujících kotlů.

Pokud se Vám jedná však o kotle (zařízení) zařazené v technologickém procesu výroby pelet, doporučuji oslovit všechny známé výrobce pelet. Jejich seznam najdete například zde:http://www.opop.cz/vyrobci-pelet-cr nebo:http://www.tzb-info.cz/firmy/dodavatele-dreva-peletek-a-briket
případně zde: http://www.ceska-peleta.cz/

Na výše uvedených internetových stránkách je celá řada užitečných kontaktů. Doufám, že jsem Vám alespoň trochu poradil.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk