Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie z biomasy 

26.2.13 / dotaz č. 38565
30.1.13 / dotaz č. 38100
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz. Pořízení kotle na pelety je rozumným nápadem. Vytápění peletami je levnější než vytápění plynem či el. energií....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
30.1.13 / dotaz č. 38042
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz K jednotlivým částem Vašeho dotazu: Do biomasy jsou zahrnovány dřevěné brikety, dřevěné pelety, kusové dřevo, rostlinné brikety, rostlinné pelety, rašelinové brikety, papírové brikety případně i další zdroje....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre
19.12.12 / dotaz č. 37737
Dobrý den. Děkuji za Váš dotaz. Projekt ústředního vytápění Vám vypracuje projektant. Doporučuji zvolit nezávislého specialistu, projektanta ústředního vytápění, je to obor technika prostředí staveb....
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre
18.10.12 / dotaz č. 36434
Autorizaci musíte získat pro stavební řízení. Viz § 30a, b, c energetického zákona Žádost se podává dopisem adresovaným na MPO – odbor elektroenergetiky....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
8.10.12 / dotaz č. 36012
Hezký den, brikety nebo pelety vyrobené ze slunečnicových plev je nutno opravdu spalovat v kotlích, které jsou pro tento druh paliva určené. Kotel konstruovaný na spalování dřevěných pelet nebude vhodný na spalování pelet ze slunečnicových plev....
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre
5.10.12 / dotaz č. 36091
Nový zákon č. 165/2012 (o podporovaných zdrojích) přináší oproti původnímu zákonu 180/2005 řadu změn, které mají vést k zefektivnění vynakládaných nákladů na tuto podporu při dosažení cíle podílu OZE na konečné spotřebě, ke kterému se ČR zavázala....
3.10.12 / dotaz č. 36016
Předmětná vyhláška bude dle sdělení ERÚ platná pouze pro NOVÉ zdroje, které započnou s výrobou elektřiny společným spalováním z neobnovitelným zdrojem energie po jejím vstupu v platnost (tj. od 1. listopadu 2012). ...
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
24.9.12 / dotaz č. 35628
Dobrý den, platná legislativa ČR nezná pojem průmyslová výroba EE z bioplynové stanice, ale podle typu použitého paliva se rozdělují BPS na zemědělské, průmyslové (kofermentační) a komunální....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
15.9.12 / dotaz č. 35602
Vážený pane, máte pravdu, cokoli nalezené v kontejneru nelze prodávat jako palivo. Vše, co je v kontejneru, je pokládáno za odpad a ten lze spalovat jen ve speciálních zařízeních - spalovnách odpadu....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
28.5.12 / dotaz č. 33367
Dobrý den, aktuální seznam si nevedeme, ale doporučuji Vám k přečtení tuto sérii článků, která by měla zodpovědět Vaše dotazy Biomasa v soustavách měst a obcí - projekty a zkušenosti (I až III) ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
28.5.12 / dotaz č. 33155
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
2.4.12 / dotaz č. 32234
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. V případě energetických plodin bylinného typu nejsou zatím metodické postupy k zákonu o ochraně přírody detailně definovány. Pouze rychle rostoucí dřeviny, u nichž orgán ochrany přírody (OOP) vyžadoval od 90....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kaleta* - EKIS Ostrava KEA
28.2.12 / dotaz č. 31635
Dobrý den, správně by měl být komín tepelně izolován a dobře utěsněna komínová trubka v komínovém tělese. Přerušovaný provoz vede k vychládání komínového tělesa. Komín je zbytečně velký, má cca o 50% větší průřezovou plochu než uvádí výrobce kotle....
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* - EKIS Praha, Seven
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »