Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Energie z biomasy 

8.10.12 / dotaz č. 36012
Hezký den, brikety nebo pelety vyrobené ze slunečnicových plev je nutno opravdu spalovat v kotlích, které jsou pro tento druh paliva určené. Kotel konstruovaný na spalování dřevěných pelet nebude vhodný na spalování pelet ze slunečnicových plev....
Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Energy Centre
5.10.12 / dotaz č. 36091
Nový zákon č. 165/2012 (o podporovaných zdrojích) přináší oproti původnímu zákonu 180/2005 řadu změn, které mají vést k zefektivnění vynakládaných nákladů na tuto podporu při dosažení cíle podílu OZE na konečné spotřebě, ke kterému se ČR zavázala....
3.10.12 / dotaz č. 36016
Předmětná vyhláška bude dle sdělení ERÚ platná pouze pro NOVÉ zdroje, které započnou s výrobou elektřiny společným spalováním z neobnovitelným zdrojem energie po jejím vstupu v platnost (tj. od 1. listopadu 2012). ...
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
24.9.12 / dotaz č. 35628
Dobrý den, platná legislativa ČR nezná pojem průmyslová výroba EE z bioplynové stanice, ale podle typu použitého paliva se rozdělují BPS na zemědělské, průmyslové (kofermentační) a komunální....
Odpovídá:  Ing. Vlastimil Sucháček* - EKIS Brno, Energ-servis
15.9.12 / dotaz č. 35602
Vážený pane, máte pravdu, cokoli nalezené v kontejneru nelze prodávat jako palivo. Vše, co je v kontejneru, je pokládáno za odpad a ten lze spalovat jen ve speciálních zařízeních - spalovnách odpadu....
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
28.5.12 / dotaz č. 33367
Dobrý den, aktuální seznam si nevedeme, ale doporučuji Vám k přečtení tuto sérii článků, která by měla zodpovědět Vaše dotazy Biomasa v soustavách měst a obcí - projekty a zkušenosti (I až III) ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt
28.5.12 / dotaz č. 33155
Odpovídá:  Ing., Ph.D., MBA Jiří Beranovský - EKIS Plzeň Ekowatt
2.4.12 / dotaz č. 32234
Dobrý den, děkujeme za Váš dotaz. V případě energetických plodin bylinného typu nejsou zatím metodické postupy k zákonu o ochraně přírody detailně definovány. Pouze rychle rostoucí dřeviny, u nichž orgán ochrany přírody (OOP) vyžadoval od 90....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Kaleta* - EKIS Ostrava KEA
28.2.12 / dotaz č. 31635
Dobrý den, správně by měl být komín tepelně izolován a dobře utěsněna komínová trubka v komínovém tělese. Přerušovaný provoz vede k vychládání komínového tělesa. Komín je zbytečně velký, má cca o 50% větší průřezovou plochu než uvádí výrobce kotle....
Odpovídá:  Ing. Pavel Kárník* - EKIS Praha, Seven
3.1.12 / dotaz č. 30893
Dobrý den, dle dostupných informací prostřednictvím kogenerace může být převedeno max. 15-18% tepelné energie na mechanickou (elektrickou), závisí na zvoleném systému spalování a kogenerace....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Adamíra* - EKIS Pardubice EPP Bohemia
19.12.11 / dotaz č. 30879
Dobrý den, Nevím o žádným výrobci, který by tyto kotle sériově vyráběl. Jediná možnost je výroba na zakázku u některého z výrobců kotlů na biomasu (specifikovat konkrétní firmy bohužel nemohu - to bych porušil nezávislost poradce)....
Odpovídá:  Ing. Tomáš Krásný* - EKIS Praha, Energetické poradenství
25.11.11 / dotaz č. 30659
Nám jsou známy dvě instalace v Rakousku s technologií fy Axiom - vámi zmiňovaná Margarethen am Moos (s malým výkonem pouze pro místní plnicí stanici biometanu pro auta na CNG) a Bruck an der Leitha, kde se dodává biometan do místní sítě....
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven
8.11.11 / dotaz č. 30432
Vážený pane, tento server je primárně určen pro poradenství v oblasti úspor energií a využívání obnovitelných energií po technické stránce. Nepřísluší nám vykládat jednotlivé zákony či vyhlášky. Váš dotaz směřuje k vyhl. 482/2005 Sb....
Odpovídá:  Ing. Roman Šubrt* - EKIS České Budějovice Energy Consulting
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »