Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

18.10.12 / dotaz č. 36434
Dobrý den,
předem se omlouvám za dotaz poměrně širších rozměrů.
Úvodem bych rád nastínil situaci v jaké se nacházím. S kolegou, který je soukromý zemědělec uvažujeme o možnostech výstavby BPS.
Jedná se tedy o zemědělskou BPS. V naších sílách je zajistit vstupní suroviny o celkovém množství 22 700 t/rok a to ve složení: 6 500t kukuřičná siláž, 5 000t hovězí hnůj,500t koňský hnůj, 1 200t drůbeží hnůj, 9 500t vepřová kejda. To odpovídá přibližné produkci BP 1 955(tis. m3/rok). Uvažujeme tedy o elektrickém výkonu kogenerační jednotky 526 kWe.
Můj dotaz zní, zda by jste mi mohli poskytnou jakýsi harmonogram postupu při realizovaní takového projektu.
Náš první krok vedl k tomu, že jsme si nechali vypracovat studii proveditelnosti , která navrženou stanici doporučuje k výstavbě a k provozu .
Jaké další kroky by měly následovat a jaká legislativa se k nim vztahuje?
Jak postupovat při ověření možnosti připojení se do rozvodné sítě?
Bude stačit podstoupit rekvalifikační kurz pro udělení státní LICENCE k provozování malých energetických zdrojů?
Jak a podle jakých legislativ máme postupovat v získání Pravomocné autorizace na výstavbu výrobny elektřiny dle energetického zákona, kterou vydává MPO? Do kdy je potřeba o autorizaci žádat, jestliže se počítá se spuštěním bps v roce 2013? Vyskytuje se na trhu nějaká poradenská firma, která je schopná tyhle dokumentace vyřídit?
Víme, že nad rokem 2013 zůstává spoustu otazníku , přesto bychom rádi věděli jak máme dál postupovat v této činnosti a co všechno je zapotřebí vypracovat.
Také by nás zajímalo jak to vypadá s investiční podporou pro rok 2013 kdy a jakým způsobem žádat o dotace?
Děkuji za Vaši reakci
S pozdravem
Autorizaci musíte získat pro stavební řízení. Viz § 30a, b, c energetického zákona
Žádost se podává dopisem adresovaným na MPO – odbor elektroenergetiky. V současnosti nemá žádost žádný předepsaný formulář, pouze je třeba podat informace požadované v §30b energetického zákona.

Dalším podstatným podkladem pro stavební povolení je smlouva o připojení výroby do elektrizační soustavy. Formuláře žádosti a další informace najdete na stránkách příslušné regionální distribuční společnosti (tj. ČEZ http://www.cezdistribuce.cz/cs/eradce/pripojeni-zmena-vyrobny-el-energie.html nebo EON http://www.eon-distribuce.cz/cs/distribuce-elektriny/formulare-postupy/formulare-ke-stazeni.shtml).

Licenci pak budete potřebovat pro uvedení stanice do provozu. Veškeré informace ke způsobu podání žádost jsou na stránkách ERÚ (http://eru.cz/dias-read_article.php?articleId=222)

Investiční dotace na výstavbu BPS zřejmě už žádné vypisovány nebudou. V současnosti se rozhoduje i o zásadních změnách v provozní podpoře. Viz např. informace České bioplynové asociace z nedávné konference v Třeboni http://www.czba.cz/aktuality/bioplynove-stanice-na-rozcesti/

Pokud máte zájem o další informace, doporučujeme abyste se objednal na osobní konzultaci (http://www.svn.cz/cs/ekis)
Odpovídá:  Ing., CSc. Bohuslav Málek * - EKIS Praha, Seven tisk