Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.10.12 / dotaz č. 36091
Dobrý den,

Obracím se na Vás s několika otázkami z oblasti obnovitelných zdrojů, alternativní energie ...

1) Jak bude vypadat legislativa v této oblasti v r. 2013

2) Jaké budou výkupní ceny energií v r. 2013 ze všech médií bioplyn, biomasa …

3) Budou se uplatňovat nějaké bonusy na výrobu el. energie a tepla z těchto médií

4) Ekonomické faktory, ze kterých půjde vypočítat návratnost vložené investice

Děkuji
Nový zákon č. 165/2012 (o podporovaných zdrojích) přináší oproti původnímu zákonu 180/2005 řadu změn, které mají vést k zefektivnění vynakládaných nákladů na tuto podporu při dosažení cíle podílu OZE na konečné spotřebě, ke kterému se ČR zavázala. Tak např. elektřina z pevné biomasy bude podporována pouze v režimu KVET, elektřina z bioplynu při splnění určitých omezujících podmínek původu vstupních substrátů a celkové účinnosti bioplynové stanice. Nově se zavádí přímá provozní podpora tepla a biometanu vtláčeného do plynárenské soustavy. Režim výkupní ceny bude možno volit pouze pro zdroje do 100 kWe, pro ostatní pouze zelené bonusy. Hlavním nástrojem omezujícím podporu OZE bude Národní akční plán OZE sestavovaný vládou – pokud bude cíle pro některý typ OZE dosaženo, podpora bude pozastavena (hovoří se např. o tom, že bioplynové stanice budou podporovány pouze do konce r. 2013 a dále již nikoliv). Výkupní ceny a zelené bonusy bude nadále určovat ERÚ, který by při tom měl striktně dodržovat zásadu 15 (resp. 20) leté prosté návratnosti investice. Např. pro bioplynové stanice se počítá s poklesem tarifů. Na druhé straně se očekává zvýšení podpory elektřiny z KVET z fosilních zdrojů u výkonů nad 5 MW, a to v závislosti na míře primární úspory energie oproti oddělené výrobě. Příslušné prováděcí vyhlášky k zákonu 165/2012 se dosud zpracovávají. Pro aktuální informace doporučujeme navštěvovat odborné konference a semináře, např. czba.cz v Třeboni 11. a 12. října. Souhrn hlavních novinek zákona je též na http://www.chp-goes-green.info/czech-republic/praha (seminář ve Žďáru n.S. 25.9.)