Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.11.12 / dotaz č. 37455
Dobrý den, měl bych dotaz k dotaci z Programu Efekt.

Příspěvková organizace města by chtěla pořídit kotel na dřevoplyn, který by sloužil pro vytápění provozních prostor a ohřev vody a ve kterém by spalovala zbytky, které vznikají při její činnosti (tj. ořezy větví, kácení stromů apod.). Jedním důvodem je to, že efektivně zužitkuje tyto zbytky - obnovitelný zdroj energie, druhý důvod je ekonomický - topivo by měli prakticky zdarma.

Nyní využívají k topení dva kotle na zemní plyn, které jsou staré asi 11 let. Tyto kotle by si pravděpodobně ponechali jako záložní zdroj tepla.

Přichází v úvahu tento projekt podpořit? Bude třeba k žádosti energetický audit?

Děkuji mnohokrát za odpověď a přeji hezký den.
Vážený pane,
odpověď bych rozdělil na 2 části.
1) Energie v dřevním odpadu se bude pohybovat cca 10 až 18 MJ/kg - hodně záleží na vlhkosti! Vlhkost je pro spalování docela stěžejním problémem, co znám výrobce kotlů, tak ji limitují. Tedy, nelze předpokládat, že co shrabete, polámete, seženete "zelené" můžete s úspechem spalovat. Obvykle (a to je nejjednodušší případ uživatelů, např. školy na malých vesnicích) tuto biomasu skladují pod přístřešky minimálně 1 rok pro částečné vyschnunutí tj. musíte míti prostor. Problém je také výkonový rozsah kotlů na biomasu 60-100% na rozdíl od regulace moderních plynových kotlů 15-100%. Projekt může vyžadovat akumulační nádrž popř. 2 kotle, to zvýší investici.

2) Pokud by jste žádali o dotaci, tak auditem by jste prokazovali energetický a finanční efekt. Pokud dotaci získáte, musí se následně ( a docela se to pečlivě kontroluje), že k úsporám fosilního paliva došlo! Zde bych upozornil na slabinu ponechání původních plynových zdrojů, protože v topné sezoně se nevyvarujete jejich použití, pokud bude projekt výkonově na zdrojích podhodnocen. Tzn. že si budete muset platit rezervovaný příkon zemního plynu, pásmem budete ve vyšší distribuční platbe atd. Navíc bude platba topiče v biomase. Jestil-že nedodržíte úspory dané auditem pro dotaci, tak o dotaci můžete lehce přijít.

Protože obvykle v operačním programu je méně peněz, než žádostí, je Vaše úvaha velmi diskutabilní. Je to v úrovni alespoň studie, zda se vyplatí (předběžné investice a provozní náklady k výši vyrobeného tepla a nákladů). Tedy nelze jednoznačně odpovědět, že takováto úvaha je schůdná a doporučit jí.

S pozdravem Pikard (EKIS Františkovy Lázně)