Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

30.1.13 / dotaz č. 38042
Dobrý den, lze zjistit spotřebu obnovitelných zdrojů: biomasy (místní a dovezené), tepelné sluneční energie, bioplynu a geotermální energie v MWh na území města České Budějovice za rok 2011?
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz
K jednotlivým částem Vašeho dotazu:
Do biomasy jsou zahrnovány dřevěné brikety, dřevěné pelety, kusové dřevo, rostlinné brikety, rostlinné pelety, rašelinové brikety, papírové brikety případně i další zdroje. Tato paliva dodává více výrobců a dodavatelů. Určitá část těchto paliv se i dováží. Výše dodávek ani spotřeb není žádným způsobem na území města centrálně sledována.
Spotřeba sluneční energie (výroba tepla solárními kolektory) rovněž není sledována. Protože montáž solárních kolektorů provádí více firem a některé jsou montovány i svépomocí, nelze roční tepelný zisk solárních kolektorů určit
Město Č. Budějovice je zásobováno zemním plynem a provoz bioplynové stanice na území města nám není znám.
Geotermální energií je označována energie čerpaná z velmi hlubokých vrtů v podobě horké vody. Tento způsob získávání tepla se v Č. Budějovicích nevyužívá.
Vámi požadované údaje jsou sledovány pouze centrálně za celou republiku a to jednak MPO a jednak Českým statistickým úřadem.
Energy Centre, jako Energetické konzultační a informační středisko, má jako náplň činnosti energetické poradenství. Sledování Vámi požadovaných statistických údajů není náplní naší
činnosti.

Ing. Jaroslav Winkler
Energetický poradce ECČB
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler* - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk