Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

19.12.12 / dotaz č. 37737
prosím o info o vytápění peletami, v kombinaci se dřevem(kotel?)zatím topím dřevem (kotel atmos),spotřeba cca 50prm ročně(1500l akumulační nádrže)elektronická regulace vytápění).Chci přejít na topení kombi kotel pelety dřevo.Kde seženu projekt a za jakých podmínek?Děkuji
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Projekt ústředního vytápění Vám vypracuje projektant. Doporučuji zvolit nezávislého specialistu, projektanta ústředního vytápění, je to obor technika prostředí staveb. Seznam najdete na webu České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), www.ckait.cz.
Pokud nebude projektant mít vazbu na nějaké výrobce kotlů, zařízení nebo realizační firmu, je schopen nezávisle posoudit a vybrat vhodný typ kotle.
Při návrhu dimenze nového kotle je potřeba provést výpočet tepelných ztrát domu pro jednotlivé místnosti. K tomu je nutná stavební dokumentace stávajícího stavu domu s popisem konstrukcí. Pokud stavební projekty k domu nejsou k dispozici, je projektant ÚT buď schopen si provést zaměření sám, nebo doporučí projektanta stavaře, který zaměření provede. To bude sice znamenat náklad navíc, ale preferoval bych, aby podklady pro výpočet ÚT byly co nejpřesnější. Správný návrh dimenzí se projeví v úsporách.
Pokud se bude ponechávat stávající rozvod topné vody nebo radiátory, projektant ÚT si toto již zaměří sám. Podmínky zpracování projektové dokumentace vycházejí z Občanského zákoníku. Ceny jsou jednak doporučené Honorářovým řádem ČKAIT, ale jsou smluvní. Obvyklá cena projektu ústředního vytápění s výpočtem tepelných ztrát se u RD pohybuje v rozmezí 7 až 10 tis. Kč.
Více výrobců kotlů v současnosti nabízí možnost kombinovaných kotlů kusové dřevo-peleta. Buď mají hořák na pelety stabilně osazený, u některých se při užití na kusové dřevo musí demontovat. Vyšší účinnosti a nižších emisí při správném provozování ale dosahují kotle na jeden druh paliva. Dle uváděné potřeby kusového dřeva je tepelná potřeba domu poměrně velká a stálo by za úvahu, zda by se zateplením, třeba i částečným, nemohla snížit. Jak cena dřeva tak pelet bude bezpochyby stoupat. Výhledová tepelná ztráta domu je tedy velmi důležité pro správné stanovení výkonu kotle. Peletový kotel lze provozovat i bez akumulace, je schopen momentální potřebu tepla domu uregulovat výkonem hořáku sám, ale nesmí být předimenzovaný. Otázkou rovněž je, zda ponecháte do budoucna stávající akumulaci, patrně ano. Při provozu na kusové dřevo se to jistě vyplatí.
Při nákupu nového kotle doporučuji sledovat v jaké emisní třídě kotel je. V souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší příští rok končí prodej kotlů třídy 1 a 2 a tyto nebude možno po uplynutí 10 let ani provozovat. Na trhu by tedy neměly již být kotle nižší emisní třídy než 3. Kontrola se bude provádět formou pravidelných revizí. Od 1.1. 2014 se smí prodávat jen kotle třídy 3 a vyšší, od 1.1.2018 jen třídy 4 a vyšší.
Doporučil bych tedy již toto ve volbě kotle zohlednit.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk