Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

22.4.13 / dotaz č. 39549
Dá se dřevní štěpka skladovat v suterénu bytového domu, školy apod.? Existuje na skladování štěpky nějaký přepdis nebo omezení?
Vážený pane,
dřevní štěpka je obvykle vlhká (až 50%), vyrábí se ze syrového dřeva. Takováto štěpka by se vždy měla skladovat na dobře větraném místě. Vlhká štěpka se může zapařit, v extrémním případě může dojít i ke samovznícení. Proto je vhodné sledovat teplotu uvnitř hromady štěpky a pokud možno ji občas přehodit. V každém případě ze ze štěpky uvolňuje velké množství vlhkosti, takže bychom rozhodně doporučovali takovouto štěpku v suterénu neskladovat vůbec, nebo skladovací prostory upravit (vybudovat rošt s provětráváním a zajistit větrání suterénu). Dalším významným rizikem je vznik plísní, což je na vlhkém dřevě přirozený proces. Spóry plísní by se ze suterénu mohly šířit do objektu domu, školy, což není zdravé.
V suterénu byste tedy měl skladovat pouze štěpku ze zcela suchého dřeva, např. vyrobenou z truhlářského odpadu, starých palet a jiného suchého dřeva. I tak je třeba zajistit dostatečné větrání prostor. Suterén samozřejmě nesmí být vlhký.
Další omezení pro skaldování štěpky představují požární předpisy - doporučujeme konzultaci s požárním specialistou.
S pozdravem
J. Truxa, K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Plzeň Ekowatt tisk