Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

12.2.16 / dotaz č. 66425
Je v současné době možné do novostavby navrhnout kotel na biomasu s ručním přikládáním bez akumulační nádrže? Nebo z hlediska snižování emisí je nutné kotel na biomasu s ručním přikládáním vybavit akumulační nádrží?
Hezký den,

kotel na biomasu s ručním přikládáním je potřebné doplnit akumulační nádrží. Jen tak je možné zajistit efektivní provoz tohoto zdroje tepla, protože regulační rozsah kotle neumožňuje a nezaručuje v celém jeho rosahu regulace výkonu efektivní provoz s požadovanou vysokou účinností. Nejefektivnější provoz kotle bývá při jeho jmenovitém výkonu a proto je výhodné tyto zdroje tepla ve výkonu neomezovat. Při tomto režimu jsou i příznivé emise vypouštěné do ovzduší. Doporučuje se kotel pořádně roztopit a jeho vyrobené teplo ukládat do akumulační nádrže a to využívat potom k výtápění objektu. Na výstupu z akumulační nádrže se osazuje třícestný směšovací ventil a oběhové teplovodní čerpadlo a je tak možno pomocí nastavení třícestného ventilu (ručně nebo pomocí servopohonu) plynule nastavit teplotu na výstupním potrubí, které vede do systému vytápění.Navíc nám toto řešení zlepšuje komfort obsluhy a snížuje spotřebu paliva (cca o 35%).

Každý zdroj tepla by měl být navržen se zřetelem na jeho účelné a efektivní využití. Při volbě zdroje tepla na vytápění domu či bytu je důležité v prvé řadě znát tepelné ztráty všech vytápěných místností. Ty vypočítává většinou projektant vytápění nebo problematiky znalý energetický poradce nebo energetický auditor. Podle vypočtené velikosti tepelných ztrát by měl projektant vytápění navrhnout potřebný výkon zdroje tepla, jenž by měl i v době největších mrazů zajistit požadovanou tepelnou pohodu a také odpovídající velikost akumulační nádrže.

Výjimku tvoří pouze speciální peletové kotle, které mají plynule regulovatelný výkon a dosahují stále vysoké provozní účinnosti i při jejich sníženém výkonu a díky standardizovanému ekologickému palivu (dřevní pelety) splňují také povolené emisní limity.

V případě, že stavíme nový dům a nebo rekonstruujeme dům starší, měli bychom pamatovat na to, že každé technické zařízení, mezi které patří i zdroje tepla, vyžaduje určitý prostor a splnění dalších požadavků nutných k jejich provozu. Před zdrojem tepla i okolo něho musí být například zajištěn dostatečný prostor nutný k čištění teplosměnných ploch, musíme odněkud zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu pro hoření paliva, místnost na uskladnění paliva by měla být pokud možno suchá, dobře přístupná pro zavážení paliva.

Abychom zabránili neúměrnému a nedovolenému znečišťování ovzduší stačí někdy jenom dodržovat pokyny a doporučení výrobců kotlů a správným způsobem v kotlích zatápět, používat předepsaná paliva a spalovat je tak, aby jejich vliv na poškozování životního prostředí byl minimální.

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk