Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.2.17 / dotaz č. 77327
Dobrý deň,
v príručke(z českej-pelety) pre výstavbu skladov pre pelety sa píše, že v sklade nemôžu byť nainštalované svietidlá.
Ktorý predpis to zakazuje?
Ďakujem

Hezký den,

opatření, že ve skladu pelet nesmí být žádné vypínače, zásuvky, světla je dáno bezpečnostními předpisy. Je také předepsáno, že by měl být hlavní vypínač a elektrický jističa umístěn z venkovní strany kotelny.

Základní předpisy vyšly v České republice údajně v roce 2015. Jedná se o národní pokyny pro skladování pelet a výstavbu peletových skladů. a pravidla, jak s peletami zacházet, jak je skladovat a především jak uzpůsobovat celosezónní peletová sila pro cisternové závozy.

Jemný prach z dřevěných pelet může být za určitých podmínek výbušný a hořlavý. Na elektrická zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu se vztahuje evropská směrnice 94/9/EC (ATEX), která je v české legislativě zakotvena v zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a především do nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jiskrově bezpečné zařízení Ex.

Pod pojem jiskrově bezpečná zařízení jsou zahrnuty jiskrově bezpečná zařízení a jiskrově bezpečné obvody, resp. návazná jiskrově bezpečná zařízení. U návazných jiskrově bezpečných zařízení se zdrojová část nachází v prostředí bez nebezpečí výbuchu a v místech s nebezpečím výbuchu je umístěno pouze napájené zařízení/spotřebič. Principem ochrany je omezení energie na tak nízkou úroveň, která již není schopna zapálit výbušnou atmosféru, a to ani jiskrou, ani teplotou součástí. Je třeba si uvědomit, že jde o celkovou energii, která se může v případě jiskry v obvodu uvolnit.

Pokud byste chtěl instalovat do skladu svítidla vypínače a podobně, musel byste mít vše ochráněno podle níže uvedených principů ochrany.

Principy ochrany elektrických zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu prachu D

Ochrana závěrem Ex tD

Ochrana závěrem spočívá v zabránění vnikání prachu dovnitř závěru po celou dobu životnosti zařízení pomocí zvýšeného stupně krytí IP a zajištění maximálně přípustných teplot vnějšího povrchu závěru. Vysoká povrchová teplota může zapálit jednak rozvířený prach, jednak prach usazený na povrchu zařízení. Tento způsob ochrany je nejpoužívanější typ ochrany a lze jím dosáhnout úrovně ochrany požadované pro zařízení kategorie 1, 2 a 3. Požadavky na stanovení povrchové teploty se liší podle praxe A, kde se předpokládá, že vrstva prachu nepřekročí 5 mm, a praxe B, kde se předpokládá, že zařízení může být v prachu zasypáno celé.

Jiskrově bezpečná zařízení Ex iD

Způsob ochrany je prakticky shodný s typem ochrany používaným pro plyny a páry. Používá se u zařízení s malými energiemi, kde se předpokládá, že prach může vniknout k vnitřním potenciálním zdrojům iniciace. V tomto případě je kritická hlavně povrchová teplota součástek, protože teplota vznícení prachu v usazeném stavu je mnohem nižší než teplota vznícení plynů a par. Nelze tedy automaticky předpokládat, že jiskrově bezpečná zařízení konstruovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par automaticky vyhoví i do prostředí s nebezpečím výbuchu prachů. Ochranou jiskrově bezpečných obvodů lze dosáhnout úrovně bezpečnosti pro všechny kategorie 1, 2 a 3.

Proto je jednodušší se tomuto vyhnout a provést to dle doporučení, které se obecně osvědčilo.

Podrobnější informace můžete získat z časopisu ELEKTRO/2010, z něhož jsem také částečně čerpal informace.

viz http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/41113.pdf

S přátelským pozdravem Lubomír Klobušník, energetický poradce

Odpovídá:  Lubomír Klobušník* - EKIS České Budějovice Klotherm tisk