Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

8.11.13 / dotaz č. 44688
Dobrý den,
na jaře bychom chtěli zahájit výstavbu menší elektrárny spalující štěpku z těžebního odpadu o předpokládaném výkonu cca 100-200 kWe. Mohli byste mi dát základní info-pořizovací cena takové stavby,výkupní cena energie,zelené bonusy,spotřeba paliva,legislativní kroky nutné k zahájení provozu,dodavatelé podobných staveb?Předem děkuji za odpověď
Vážený pane, děkuji za váš dotaz.

K jednotlivým bodům jen stručně, protože téma je dost široké a vy si jistě ještě zpracujete podrobný podnikatelský záměr.


1/ investiční náklady na vlastní technologii jou 70 až 120 tis. Kč/kW, čím je zařízení větší, tím je cena relativně nižší. Záleží na konkrétní technologii, na způsobu využití tepla atd. Kromě toho je nutná stavba vlastní kotelny, skladu paliva, komunikací, rozvodů elektřiny a připojení k síti a případně technologie pro využití tepla. Tyto náklady jsou hodně individuální.

2/ výkupní ceny pro zařízení uvedená do provozu v roce 2014 zatím nejsou oficiálně vyhlášeny. Návrh cenového rozhodnutí najdete na webu ERÚ:
http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/navrh/2013/131101_Navrh_CR2013_VKS_14_50h_POZE.pdf
Štěpka z odpadu z těžby dřeva spadá do kategorie O2 (podrobněji viz vyhl. 477/2012 Sb.), kde je navrhovaná výkupní cena 2320 Kč/MWh. Zelený bonus je 1470 Kč/MWh.

3/ spotřeba paliva závisí na konkrétní technologii. Účinnost výroby elektřiny je okolo 30% při použití spalovacího motoru (kogenerační jednotky). Při použití technologie ORC cyklu je účinnost výroby elektřiny 10 až 20%. Při výhřevnosti štěpky ze syrového dřeva cca 2 kWh/kg je spotřeba paliva 1,6 až 5 kg/kWh elektřiny.

4/ Pro výstavbu elektrárny potřebujete několik věcí:
a) souhlas s připojením k síti - poskytne provozovatel dané distribuční soustavy (E.ON, ČEZ), případně provozovatel přenosové soustavy ČEPS (při připojení k síti VVN)
b) autorizaci pro výstavbu zdroje elektřiny - uděluje Ministrstvo průmyslu a obchodu
c) územní rozhodnutí a stavební povolení - řešíte s místním stavebním úřadem

5/ Dodavatele stavby a technologie doporučuji vybrat výběrovým řízením, neomezujte se na ČR, ale hledejte i v dalších zemích EU. U nás je bohužel pozitivních referencí je v této oblasti málo, zejména v oblasti malých výkonů. Obecně nedoporučuji uvažovat o technologii s využitím dřevoplynu, protože systém je obvykle citlivý na kvalitu vstupní suroviny, což zrovna odpad z těžby nezaručuje. Naopak relativně dobré zkušenosti jsou s technologií ORC, kde je ale malá účinnost výroby elektřiny.

Na závěr bych doporučil zvážit možnost využití tepla z výroby elektřiny, např. pro dodávku do sítě CZT, pro vytápění budov. skleníků, sušáren a podobně. U projektů tohoto typu se tak významně zlepšuje ekonomika provozu.

Doporučuji projít si také obdobné dotazy v této poradně, např:
https://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/efekt/i-ekis/8653
http://www.mzp.cz/C125774C00336141/cz/uvod/$FILE/oued-ekonomika-20100312.pdf

Přeji hodně úspěchů!
K. Srdečný

Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk