Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

23.12.16 / dotaz č. 76655
Jaký ideální objem akumulační nádrže by měl být ke kotli s ručním přikládáním na dřevo o výkonu 24 kW?
Dobrý den.
Děkuji za Váš dotaz.

Použití akumulační nádrže ke kotli s ručním přikládáním je velmi důležité. Umožňuje provozovat kotel ve jmenovitém výkonu, tedy v optimálním režimu z hlediska účinnosti i tvorby emisí. Obecně je stanoveno jakési minimum, které by výše uvedené mělo do značné míry zajistit. Uvádí ho například technické podmínky „kotlíkové dotace“, kde v případě pořízení kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55l / 1 kW instalovaného výkonu kotle.
Pro kotel o výkonu 24 kW je to tedy 1320 l.
Použití o něco větší nádrže není na škodu. Jedná si o komfort vytápění, kdy akumulované množství energie ve vodě umožňuje vytápět objekt i v době, kdy kotel není v provozu, v přechodném období může větší akumulace vydržet i několik dní. Ovlivní to samozřejmě tepelná ztráta domu. U starších a nezateplených domů se akumulované teplo spotřebuje výrazně rychleji. Naopak u domů, které se blíží nízkoenergetickému standardu to bude déle.
Výhodná pak může být i kombinace se solárním přitápěním do akumulační nádrže. V případě jejího pořízení je dobré počítat s výrobkem, který bude mít více vstupů a také samozřejmě i v optimálním rozmístění po výšce nádrže.
Ing. J. Veselý, poradce, Energy Centre Č. Budějovice.
Odpovídá:  Ing. Jiří Veselý - EKIS České Budějovice Energy Centre tisk