Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

2.3.15 / dotaz č. 55391
Dobrý den,

budeme stavět novou hasičskou zbrojnici a uvažujeme o alternativním temperování zbrojnice na cca 10-15 C. Můžete mi poradit jaký druh vytápění zvolit? Jedná se přízemní garáž o dvou stáních a podkroví. Mohu poskytnout plány.
Dobrý den,
mezi alternativní zdroje, které by jste mohl využít patří:
kotel na biomasu s ruční a automatickou dodávkou paliva, tepelená čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické panely.

Jelikož budete objekt pouze temperovat 10 -15 °C a předpokládám, to nebudete chtít obsluhovat a udržovat, tak dle mého názoru bych se nepřikláněl k žádným výše uvedeným zdrojům.
Kotel na biomasu s ruční a automatickou dodávkou paliva – pro tyto zdroje by bylo zapotřebí mít místnost na skladování paliva, instalovat akumulační nádobu, je nutné chodit přikládat a vybírat popel
Tepelné čerpadlo – jeden z možných zdrojů, který by jste mohl využít, nevýhoda – vysoká vstupní investice
Solární kolektory - i tímto způsobem by se dalo temperovat objekt, však vyšší plocha kolektorů = vysoká cena a tím i špatná účinnost v zimních měsících
Fotovoltaické panely – zdroj se zapojením s elektrickým kotlem, kdy by jste jsi vyráběl vlastní elektřinu, kterou by jste následně využíval pro vytápění pomocí elektrického kotle –nevýhoda co s vyrobenou elektřinou v letních měsících – zda jsem ji schopen spotřebovat
Pro solární kolektory i fotovoltaické panely by bylo nutné rovněž instalovat bivalentní zdroj, který by pokrýval potřebu energie, při nedostatečném výkonu fotovoltaických a solárních panelů.

Návrhy řešení:
Dle výše uvedených zdrojů s popisem bych doporučil:
Instalovat plynový kotel – v případě možnosti připojení, nebo
Elektrický kotel, popřípadě elektrické přímotopy propojené s ekvitermní regulací, prostorovým termostatem
Výhody – nízká pořizovací cena, jednoduchá instalace, snadná obsluha, snadná regulace