MPO Efekt - energie efektivně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Efekt

Program efekt

Vázvy

Výzvy

Ekis
Energetické poradenství

Ekis

Publikace

Publikace

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Plyn 

28.4.21 / dotaz č. 125675
Bohužel možné je skoro všechno. Nicméně pro vznik kondenzace by musel teplý vzduch z interiéru proudit komínem v dostatečném množství a současně se výrazně ochladit. Aby se vlhkost projevila ve spodní části komínu, muselo by jí být větší množství. ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
25.3.21 / dotaz č. 124905
V zadání pro výpočet spalinové cesty chybí data týkající se spalinové cesty, která jsou pro výpočet nezbytná (konkrétní typ spotřebiče, připojení kouřovodu, apod.). Tyto parametry byly do orientačního výpočtu zpracovatelem dosazeny. ...
Odpovídá:  Veronika Sodomkova - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
19.2.21 / dotaz č. 123993
Dobrý den, bez ohledu na Vaše bližší informace a bez udání mých důvodů následujícího závěru, Vám sděluji, že se domnívám, že by Vám žádná sankce neměla hrozit. Je to ale na širší diskuzi a na sdělení dalších ůdajů....
Odpovídá:  Milan Turena - EKIS Pardubice, EWIC
Téma:  Legislativa, Plyn
16.2.21 / dotaz č. 123861
Dobrý den, nevíme o žádném předpisu, který by přemístění stávajících plynoměrů přikazoval. Toto je část z požadavků o umístění, které vydala jedna z distribučních společností....
Odpovídá:  Ing. Milan Szotkowski - EKIS Třanovice C.E.I.S. (Český Těšín)
Téma:  Plyn
6.2.21 / dotaz č. 123728
8.1.21 / dotaz č. 122959
Dobrý den a děkuji za Váš dotaz. Prostorový termostat slouží k regulaci vnitřní teploty ve vytápěném prostoru. Při nižší teplotě, než je na prostorovém termostatu nastavena, zapíná termostat kotel....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Plyn
6.12.20 / dotaz č. 122744
Na základě §24 vyhlášky 268/2009 Sb. v aktuálním znění je vedení odtahu spalin plynového kondenzačního spotřebiče skrze obvodovou stěnu s vodorovným ukončením možné použít pouze výjimečně, pokud je dostatečně technicky zdůvodněno, že nelze použít...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
14.11.20 / dotaz č. 122481
Požadavek na kontrolovatelnost a čistitelnost spalinové cesty je dlouhodobě jedním z požadavků základních. Nejedná se tedy o „novinku“. Současně lze dovozovat, že se v principu nejedná o závadu, která by měla přímý provozní vliv....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
14.11.20 / dotaz č. 122491
Pokud kominík vystavuje kontrolní zprávu s výsledkem „Nevyhovuje“, měl by s majitelem nemovitosti vždy prodiskutovat možnosti nápravy. Pokud to neudělá, není to porušení legislativy, ale je to minimálně neprofesionální. ...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
12.10.20 / dotaz č. 121637
Dobrý den, pokud byla uzavřena smlouva o dodávce elektřiny nebo plynu distančně - mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo neurčitou, ve lhůtě do patnáctého dne po...
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Plyn, Legislativa
7.10.20 / dotaz č. 121322
Dobrý den, děkujeme za dotaz. Lidský organismus je citlivý nejen na teplotu vzduchu v místnosti, ale také na povrchovou teplotu okolních stěn. Aby měl člověk pocit tepelné pohody musí být obě teploty v rovnováze....
Odpovídá:  Ing. Zdeněk Krejčí - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Plyn
6.10.20 / dotaz č. 121288
Dobrý den, Revizí spalinových cest se týká nařízení vlády 91/2010 Sb. o o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. V § 5, který v odst. (2) předepisuje provedení revize v následujících případech: ...
Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE
Téma:  Plyn
14.5.20 / dotaz č. 116911
Dobrý den, V současné době je vyhlášen dotační program Nová Zelená Úsporám (NZÚ). Podmínky programu jsou ke stažení zde: https://www.novazelenausporam....
14.5.20 / dotaz č. 116864
Dobrý den, návrh vhodného technického systému vytápění a ohřevu vody ovlivňuje spoustu faktorů, o kterých teď bohužel nemám informace, přesto se ale pokusím Vám odpovědět na Váš dotaz....
Odpovídá:  Ing. Marcela Šafářová* - EKIS BRNO G SERVIS
24.3.20 / dotaz č. 116387
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 6 | »