Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.23 / dotaz č. 156807
Dobrý deň,

Moj dotaz je k možnosti pri výmene kotla zachovať vyústenie na fasádu. K tomu prikladám dodatočné info:

1. výmena 20-ročného plynového kotla Junkers, ktorý má vývod na fasádu do dvora
2. prízemný byt (cca 55m4)
3. komín je v časti bytu, kde nie je možné prepojenie s novým kotlom (medzi kotlom a komínom je ešte jedna miestnosť)

Je takto možné splniť požiadavky na zachovanie vyústenia na fasádu?

Vopred ďakujem za odpoveď.

S pozdravom,
Relevantní je v tomto případě odkaz vyhlášky 268/2006 Sb. na ČSN 73 4201, konkrétně především na kapitolu 10, kde jsou podmínky poměrně obšírně popsány.
Obecně lze shrnout, že odvod spalin venkovní stěnou lze provést pouze v technicky odůvodněných případech a že každá nová instalace spotřebiče musí být doložena projektovou dokumentací, kde bude uvedeno schéma vyústění s vyznačením ochranného pásma, jakož i vztah k okolním konstrukcím a budovám.
Je tedy nutno zadat vypracování projektové dokumentace, přičemž projektant se bude muset vyrovnat i s dalšími podmínkami dle kapitoly 10 ČSN 73 4201.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk