Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

5.9.23 / dotaz č. 167887
Mohou být použity na spalinovou cestu pro kondenzační kotel azbestocementové trubky? Když ne tak proč.
Nemohou. Azbestocementové trubky nemají požadovaný materiálový atest, kterým je „Prohlášení o vlastnostech" vystavené výrobcem materiálu obsahující mimo jiné i účel použití a zatřídění dle ČSN EN 1443.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk