Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

3.5.23 / dotaz č. 159233
Dobrý den, chtěl bych vyměnit starý plynový turbokotel za kondenzační. Starý kotel má turbokomín přes fasádu do boku rodinného domu. komín je cca 5m vysoko nad zemí a ústí nad naším pozemkem-dvůr domu. v okolí kotel normální komín není a není možný vybudovat. Nevím, zda je možné takový komín mít nebo zda je na něj potřeba povolení stavebního úřadu. viz Váš článek...
https://www.apoks.cz/kominova-asociace/program-plynove-kotle/kondenz-na-fasadu/
děkuji
Ve Vámi citovaném článku je uvedená problematika poměrně obšírně zpracována.
Jako hlavní zásady lze zdůraznit:
- nutnost zpracování "projektu", tedy zakreslení vyústění s ochranným pásmem a popisem vzdáleností k okolním stavbám
- nutnost technického zdůvodnění nemožnosti odvodu spalin nad střechu objektu
- ohlášení místně příslušnému stavebnímu úřadu
- po realizaci zajistit revizi spalinové cesty a výchozí revizi plynového zařízení.
Prakticky to není limitně náročné a jednoduše lze "projekt" zvládnout svépomocí - stačí zakreslení do fotografie a slovní zdůvodnění.
Lze dovozovat, že souhlas stavebního úřadu je v tomto případě nutný, ale ani to obvykle nepředstavuje problém.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Plyn
tisk