Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.2.23 / dotaz č. 153377
Zamýšlím vyměnit plynový kotel na ústřední vytápění rodinného domku a ohřev teplé vody starý 20 let za nový plynový kotel kondenzační. Je na takovouto výměnu poskytována nějaká dotace?
Děkuji
Vážený pane,
bohužel pro Váš případ, kdy budete měnit starý plynový kotel za nový kondenzační plynový kotel, není možné v tuto chvíli využít žádný dotační program pro rodinné domy.
V současné době jsou pro výměnu zdroje tepla v rodinných domech spuštěny dotační programy Nová zelená úsporám, popř. kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy.

Dotační program Nová zelená úsporám podporuje pouze výměnu kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokální topidla na pevná paliva nebo elektrické vytápění. Z nových zdrojů tepla jsou podporovány pouze tyto typy
• kotle na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva
• lokální zdroje na biomasu
• tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění
• tepelná čerpadla vzduch-vzduch
• tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému
• napojení na soustavu zásobování teplem

U kotlíkových dotací pro domácnosti s nižšími příjmy je podporovaná výměna pouze kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy. Kde jako jeden z podporovaných zdrojů tepla může být plynový kondenzační kotel, s podmínkou že úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, příp. byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. V tuto chvíli však neprobíhá příjem žádosti v kraji Vysočina.