Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

26.9.23 / dotaz č. 170401
Dobrý den, od loňského roku se nám změnila výše záloh na plyn z 2400 na 6100Kč za měsíc.
Spotřebu jsme snížili z 20626kWh na 16 696,76 kWh za rok. Dodavatel máme ČEZ, který nás informoval o dalším zdražení, ačkoli v televizních zprávách mluvili o zlevňování.
Došel nám tento mail:
"Od doby poslední fixace ceny došlo k výraznému nárůstu cen na velkoobchodních trzích, a proto Vám oznamujeme, že Vám k 1. 10. 2023 zvyšujeme cenu a současně Vám oznamujeme, že produkt rušíme a převedeme Vás na produkt Plyn na 1 rok, který odpovídá podmínkám sjednaným ve Vaší smlouvě"
Máme uvažovat o změně dodavatele?
Existují dotace na nové vchodové dveře?
Dobrý den,

nejprve se na věc podíváme matematicky. Při spotřebě plynu něco přes 16,5 MWh za rok se roční náklady na něj v současných cenách mohou pohybovat v rozmezí cca 35.000 až 45.000 Kč, což je měsíčně přibližně 3.000 až 3.750 Kč. Otázkou je, zda Váš současný dodavatel skutečně natolik zvýšil cenu plynu, nebo má vysokou rezervu v zálohách a při ročním vyúčtování můžete očekávat značný přeplatek. Spíše než výši záloh si ve smlouvě prověřte jednotkovou cenu plynu se všemi poplatky a DPH, a pokud jsou zálohy skutečně přemrštěné, vstupte do jednání s dodavatelem ohledně jejich snížení.

Uvádíte poměrně závažnou informaci, a to "v televizních zprávách mluvili o zlevňování". Je třeba toto sdělení vnímat v kontextu časového rámce. Cena plynu skutečně soustavně klesala (s drobnými výkyvy), a to od podzimu roku 2022 (v posledních měsících se do značné míry ustálila), nicméně stále je vyšší než v době před rozpoutáním války na Ukrajině. Např. v polovině roku 2020 byly ceny plynu rekordně nízké. Při kalkulaci ceny pro Vaši domácnost je tedy třeba brát v úvahu datum, od kterého jste měli fixován svůj předchozí tarif, a cenu plynu v té době. Pokud jde o termín před únorem 2022, což odhaduji, současná cena plynu je oproti tehdejší ceně vyšší, přestože již rok klesá.

Úvahy o změně dodavatele jsou ve Vaší situaci pochopitelné, ovšem bez bližších znalostí konkurence na trhu s plynem ve Vaší lokalitě Vám neposkytnu jednoznačnou odpověď. V každém případě ale doporučuji zjistit si celkové podmínky stávající smlouvy (nejen cenové, ale i délku výpovědní lhůty a případné penále za její předčasné ukončení apod.), a důkladně prostudovat konkurenční nabídky ve stejných souvislostech, ale třeba i nabízené bonusy nebo servisní zajištění, a rovněž historii dodavatele. Samotná cena (nejnižší) by skutečně neměla být jediným parametrem při rozhodování o změně dodavatele.

V současné době existuje jediný dotační program, podporující výměnu samotných vchodových dveří, a to Nová zelená úsporám light. Jedná se o dotační program pro nízkopříjmové domácnosti nejvíce ohrožené tzv. energetickou chudobou. To jsou domácnosti, ve kterých žadatel a všichni členové jeho domácnosti (v rodinných domech nebo rekreačních stavbách trvale obývaných) musejí pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, anebo příspěvek na bydlení. V případě splnění podmínek je možné získat až 18.000,- Kč na jedny vchodové dveře, které musí být opatřeny tepelně izolační výplní, nebo zaskleny izolačním dvojsklem nebo trojsklem.
Viz: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Hezký den.

Jan Pašek
Odpovídá:  Doc., Ing., Ph.D. Jan Pašek - Ekis Plzeň Západočeská univerzita
Téma:  Plyn
tisk