Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

11.7.22 / dotaz č. 140510
Vážení,
delší dobu se snažím zjistit, která krbová kamna na spalování dřeva (polena cca 30 cm, průměr do 20cm tvrdé i měkké dřevo) splňují přísné ekologické parametry čistoty spalin a popela pro využití na hnojení rostlin. Důvodem je skutečnost, že se v médiích objevují zprávy o tom, že spaliny a popel obsahují dioxiny a benzenové sloučeniny. Jsou k dispozici tuzemské či zahraniční výzkumné zporávy zabývající se touto tematikou? Státní zdravotní ústav na Ostravsku některé rozbory prováděl, ale výsledky neposkytuje s tím, že byly dělány na zakázku pro komerční subjekty.
Děkuji za odpověď.
Vážený pane, děkujeme za váš dotaz.

U kamen a kotlů pro rodinné domky jsou stanoveny limity pouze pro spaliny, kvalita popela se neřeší. V současnosti se kotle posuzují podle ČSN EN 303-5. Ta rozděluje kotle do 5 emisních tříd (čím vyšší třída, tím nižší emise).
Viz např. tabulka v tomto článku: https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-pevnymi-palivy/19006-prodej-kotlu-na-pevna-paliva-tridy-4-rokem-2019-neskonci
Norma nestanovuje limity pro dioxiny (polychlorované dibenzo-p-dioxiny, PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF).

Kamna, krbové vložky a další „drobné“ zdroje musí splňovat limity dané zákonem o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Hodnoty jsou uvedeny v příloze zákona, ani zde není limit pro PCDD a PCDF.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201#prilohy

Dioxiny vznikají při spalování dřeva při teplotě do 1000 °C, což v běžných kotlích a kamnech nelze dosáhnout (zde je teplota hoření 450-850°C). Důležité je tedy spalovat dřevo, které není chemicky ošetřené, a už vůbec nespalovat odpadky. Vhodné je také hoření „nedusit“.

Produkce PCDD při spalování biomasy je uvedena v těchto článcích:
https://biom.cz/cz/odborne-clanky/spalovani-biomasy-a-tvorba-pcdd-f
http://www.biomasa-info.cz/cs/ekopau.htm

Další články k tématu např. zde:
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=40888
http://moodle.toxoer.com/pluginfile.php/5028/mod_page/content/1/U7_DIOXINY_FURANY.pdf
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cim-jsou-dioxiny-nebezpecne
https://odpady-online.cz/jake-je-riziko-ze-nas-ovlivni-dioxiny/

S pozdravem
Jan Truxa, Karel Srdečný
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt tisk