Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

1.2.24 / dotaz č. 184361
Dobrý den,
vybourávám poškozený 10,2 metrový dvou průduchový komín u staršího domu. Jeden průduch slouží pro peletkový kotel Ponast KP21 ve sklepě (výška spalinových cest 8,65) a v druhý průduch pro krb v obýváku bez výměníků o neznámém výkonu (výška spalinových cest 6m). Dům jsem nedávno koupil a je umístěn na kopci. Jaký mám komín prosím zvolit pro předmětné zdroje tepla? Uvažuji o dvou průduchovém polském certifikovaném komínu SCHEIER s keramickou vložkou. Jen nevím jakou mám zvolit keramiku komína? Pro suchý nebo mokrý provoz (D/W) a o jakém průměru mám prosím dimenzovat spalinové cesty?
Výkon kotle 8,6-29kW, teplota spalin 101-141°C, min. tah 8Pa, výrobce doporučuje orientačně prům. komína 160mm a doporučuje konstrukci odolnou proti vlhkosti.
P.S. Když je certifikovaná vložka odolná požáru sazí (3) tak není zas pro mokrý provoz a obráceně.
Děkuji mnohokrát za odpověď
Tato poradna se nemůže vyjadřovat ke konkrétním výrobcům ani výrobkům, nemůžeme Vám tedy doporučit žádného konkrétního výrobce.
Ohledně návrhu komínu je třeba postupovat dle platné legislativy, konkrétně dle vyhl. 268/2009 Sb, zákona 166,1985 Sb. a vyhl.34/2016 Sb.. Návrh komína je komplexním úkonem směřujícím primárně k optimalizaci provozu konkrétního připojeného spotřebiče. Návrh by měla provést odborně způsobilá osoba, a to primárně výpočtem spalinové cesty dle ČSN EN 13 384. Tento krok by neměl být pominut a měl by být proveden PŘED nákupem spotřebiče. Na základě výpočtu by měly být stanoveny optimální parametry spalinové cesty (především výška, dimenze průduchu a kondenzace).
Vznik kondenzátu je v případě spalování pevných paliv nežádoucí, protože představuje možnost požárního ohrožení objektu (dehtové usazeniny).
Doporučujeme kontaktovat místního revizního technika spalinových cest, který jednak může provést příslušný návrh včetně výpočtu a následně může pomoci s technickým řešením komínu a jeho umístěním do stavby z hlediska např. požární bezpečnosti, a finálně po připojení spotřebiče vydá revizní zprávu spalinové cesty, na jejímž základě bude možno uvést celou sestavu do provozu.
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS tisk