Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.1.22 / dotaz č. 135162
Dobrý den,
využívám cca 3x týdně 16kW kotel na dřevo 2. emisní třídy na ohřev 200 litrů TUV v kombinovaném bojleru. Kotel není spojen s ústředním vytápěním jen napřímo smyčkou s 12kW výměníkem v bojleru. Mohu dál tento kotel používat pro ohřev TUV po září 2022?
V zákoně o ochraně ovzduší se zakazují kotle 1. a 2. em. třídy, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Ale před pár lety jsem četl vyjádření odborníka, že na ohřev TUV je možné kotle 1. a 2. třídy nadále používat za podmínek daných výrobcem. Dokonce prý není nutná v této sestavě ani povinná tříletá revize kotle. Ale nevím, zda to nyní nějaká novela zákona úplně nazakazuje. Můžete mi do toho prosím vnést jasno, abych neplatil případnou pokutu. Děkuji
Vážený pane,
v zákoně o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (v posl. platném znění č. 403/2020 Sb.) je uvedeno, že jednou z povinností provozovatele stacionárního zdroje je provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Uvádíte, že váš kotel na tuhá paliva má výkon 16kW, ale je provozovaný pouze jako zdroj tepla pro přípravu a ohřev TV, tj. zajišťuje pouze nepřímý ohřev zásobníkového ohřívače TV a není žádným způsobem propojený s ústřední otopnou soustavou. Takto provozovaný zdroj tepla by podle výkladu zákona neměl podléhat povinnosti pravidelné kontroly, jelikož se nejedná o zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Ohledně provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy není v předmětném zákoně č. 201/2012 Sb. explicitně uvedeno rozhodné datum 1.9.2022 pro zákaz provozu všech kotlů 1. a 2. emisní třídy. Obecně jsou zde a zejména v příslušné vyhlášce uvedeny požadované emisní limity, které musí spalovací stacionární zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění plnit. Nicméně dle informací od pracovníků Odboru životního prostředí z oddělení ochrany ovzduší bude velmi pravděpodobné, že uvedená zákonná omezení provozu kotlů se budou týkat pouze spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a nikoli tedy doplňkových zdrojů provozovaných pouze např. jako zdroj tepla pro přípravu a ohřev TV.
Doporučujeme nicméně sledovat vývoj předmětného zákona a příslušných vyhlášek a dále se informovat např. na Odboru životního prostředí - oddělení ochrany ovzduší ve vašem regionu ohledně případných změn, úprav či dodatků.

S pozdravem Ing. Lukáš Svoboda, EKIS Olomouc