Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

24.10.22 / dotaz č. 144877
Dobrý den, koupil jsem si lis na výrobu brikety ze slámy, sena a jiných stébelnatých rostlin. Nyní jsem se dozvěděl informaci, že spalováním této hmoty vznikají velmi agresivní spaliny, které mohou zničit kotel a poškozují ovzduší. Je tato informace pravdivá?
Děkuji za odpověď.
Vážený pane, děkuji za váš dotaz.
Při spalování rostlinných paliv vznikají mimo jiné oxidy síry a dusíku, které znečišťují ovzduší. Rovněž mohou poškodit kotel, zejména pokud v kotli dojde ke kondenzaci spalin (hrozí při nájezdu studeného kotle). Peletky mají malou vlhkost, proto kondenzace spalin nehrozí tak výrazně, jako např. při spalování polenového, málo vyschlého dřeva. Typicky spalování vlhkého dubového dřeva a kůry za nízkých teplot může kotel zničit během několika let.
Obsah síry a dusíku závisí na typu biomasy. Níže uvádíme parametry některých plodin.
Sláma kukuřice: obsah síry: < 0,001%, obsah dusíku: 0,84 %
Sláma obilná: obsah síry: 0,14%, obsah dusíku: 1,13 %
Sláma řepková: obsah síry: 0,46 %, obsah dusíku: 1,99 %
Dřevo (bez kůry): obsah síry: < 0,001%, obsah dusíku: 0,10 %

K tématu také např:
https://biom.cz/cz/odborne-clanky/prvkove-slozeni-biomasy
https://eu.fme.vutbr.cz/file/Sbornik-EnBio/2006/05%20-%20Balas.pdf
https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=193156

S pozdravem
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk