Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

10.4.23 / dotaz č. 157652
Dobrý den,

potřeboval bych informaci zda bylo, či je zákonem definována nutnost do projektu zakomponovat měřič spotřeby energie pro větev přípravy TUV v bytovém domě. Prosím o případnou definici konkrétního článku v konkrétním předpisu.

na zrealizovaném projektu bytového domu (kolaudace 2022) máme situaci ve zdroji topení a chlazení zrealizovanou dle projektu z roku 2018 následující:

- zdroj tepelné čerpadlo vyrábějící chladící a topnou vodu
- na výstupu z tepelného čerpadla jsou osazeny jak na chlazení, tak na topení kalorimetry
- topná voda pokračuje do distribučního rozdělovače vzdáleného cca 8m odkud se dále dělí do tří větví na spotřebu
- 1 -- pro topnou vodu pro vzduchotechnické jednotky komercí
- 2 -- pro topnou vodu podlahového vytápění bytů a komercí
- 3 -- pro topnou vodu k ohřevu TUV (teplé užitkové vody)
tyto tři větve nemají samostatná měření na rozdělovači. Měření spotřeby je až v místě finálního odběru energie ve vzdálenosti rozvodů cca 25 - 80m daleko. Topná voda - 1-- a - 2 -- je v místě spotřeby měřena kalorimetrem. Topná voda - 3 -- pro TUV měřena kalorimetry není. TUV je centrálně ohříváno ve vzdálenosti cca 20m od rozdělovače a dále distribuováno do míst spotřeby po vodovodních rozvodech s cirkulací o délce cca 25 - 80m. Spotřeba TUV je měřena vodoměry.

děkuji za reakci


Dobrý den,

rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům se řídí Zákonem č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty zejména § 6 Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům.

Dále pak vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, resp. par. 4 Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce

Ohledně povinnosti instalace měřidel, se postupuje dle odstavce 4) písm. c) a d) par. 7 zákona č. 406/2000 Sb. v aktuálním znění:
(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni
c) řídit se pravidly pro vytápění a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem,
d) vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu,

Závěr:
Ano, je potřeba mít osazen kalorimetr a účtovat teplo: 30% základní (dle m2) a 70% spotřební (náměr) a vodu: 100% spotřební (náměr)

S pozdravem
jiří Tencar
Odpovídá:  Ing., Ph.D. Jiří Tencar - EKIS Praha Ecoten tisk