Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.4.23 / dotaz č. 157653
Dobrý den,

potřeboval bych informaci zda bylo, či je zákonem definována nutnost do projektu zakomponovat měřič spotřeby energie pro větev přípravy TUV v bytovém domě. Prosím o případnou definici konkrétního článku v konkrétním předpisu.

na zrealizovaném projektu bytového domu (kolaudace 2022) máme situaci ve zdroji topení a chlazení zrealizovanou dle projektu z roku 2018 následující:

- zdroj tepelné čerpadlo vyrábějící chladící a topnou vodu
- na výstupu z tepelného čerpadla jsou osazeny jak na chlazení, tak na topení kalorimetry
- topná voda pokračuje do distribučního rozdělovače vzdáleného cca 8m odkud se dále dělí do tří větví na spotřebu
- 1 -- pro topnou vodu pro vzduchotechnické jednotky komercí
- 2 -- pro topnou vodu podlahového vytápění bytů a komercí
- 3 -- pro topnou vodu k ohřevu TUV (teplé užitkové vody)
tyto tři větve nemají samostatná měření na rozdělovači. Měření spotřeby je až v místě finálního odběru energie ve vzdálenosti rozvodů cca 25 - 80m daleko. Topná voda - 1-- a - 2 -- je v místě spotřeby měřena kalorimetrem. Topná voda - 3 -- pro TUV měřena kalorimetry není. TUV je centrálně ohříváno ve vzdálenosti cca 20m od rozdělovače a dále distribuováno do míst spotřeby po vodovodních rozvodech s cirkulací o délce cca 25 - 80m. Spotřeba TUV je měřena vodoměry.

děkuji za reakci

Dobrý den,
oporu v legislativě můžete najít ve vyhlášce - Vyhláška č. 194/2007 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, převážně v § 7 Měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce a v § 7a Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie.

Přikládám také odkaz pro stažení odůvodnění vyhlášky od MPO: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/51902/58997/618030/priloha001.docx

Hlavním cílem by mělo být možné rozúčtování pro jednotlivé bytové jednotky, dle popisu stavu ve Vašem objektu by bylo vhodné umístit měření tak aby bylo možné oddělit celkovou dodanou energii pro přípravu TÚV a vytápění, případně VZT a poté pomocí měřičů u jednotlivých bytových jednotek vše rozúčtovat.

Můžete také kontaktovat přímo MPO nebo MMR pro jejich názor na danou problematiku.

Děkuji Vám za dotaz a přeji příjemný den.
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD tisk