Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

13.8.23 / dotaz č. 165808
doplnění dotazu č. 165751, děkuji za rychlou odpověď a ještě bych poprosila o názor na pořízení tepelného čerpadla vzduch-vzduch, přímotopná tělesa bych chtěla vyměnit za úspornější vytápění.

Děkuji.

Dobrý den,
Uvažování tepelného čerpadla vzduch-vzduch je také možný, ale využívání těchto tepelných/klimatizačních zařízení není k trvalému bydlení příliš vhodný. Je to proto, že k vytápění potřebujete vždy "vzduch" rozhýbat. Vzhledem k omezené ploše vytápění a cca 3-4 místností k vytápění chaty by bylo zapotřebí 3-4 vnitřní jednotky tepelného čerpadla a 1 venkovní jednotka tepelného čerpadla. Díky celkovému počtu vnitřních a venkovní jednotky, se poté celkové investiční náklady budou pohybovat někde mezi cca 185-210 tis. Kč. Při energetické úspoře 11-12 tis. ročně, pak vychází průměrná hrubá ekonomická návratnost mezi 16-18 lety.

Co však je zásadní pro moje doporučení, jsou velmi malé plochy pro vytápění každou jednotkou - a proto bude vytápění nebo chlazení v létě touto jednotkou bude silně vnímáno "negativně" z důvodu velmi rychlého a objemem masivního proudění vzduchu v místnostech.

Vytápění tepelnými čerpadly vzduch-vzduch se nejvíce volí u nezateplených jednotek v průmyslu a podnikání, kdy se vytápí velká plocha. Může se jednat třeba o 1 pracovní směnu a pracovníkům pohybující se v prostoru nevadí větší proudění teplého vzduchu nad jejich hlavami, na tělo. na nohy. Zpravidla proto, že mají na sobě pracovní obleky, pracovní čepici, boty apod. Tento postup je někdy z důvodu čištění vzduchu či výměny špatného vzduchu hygienickou podmínkou, kterou je třeba splnit. Ale podmínky pro domácí použití je úplně opačné. Potřebujete vytápět téměř nepřetržitě, v létě, zimě, ve dne a v noci - a proto každý ve vytápěných prostorech bude více nebo méně citlivý na výměnu topného vzduchu, který by mohlo vést k úplnému zastavení využívání tohoto zdroje vytápění. Takový režim v domácnosti bohužel není. Není možné po instalaci čerpadla vzduchu-vzduch požadovat nošení tepláků, ponožek, bot a čepice.

Odpovídá:  Ing., LL.M., MBA Petr Maule - EKIS Plzeň CNE tisk