Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

27.3.24 / dotaz č. 191420
Dobrý den,
Řeším zateplení střechy rodinného domu. V rámci první fáze rekonstrukce (interiér) jsem dal mezi krokve minerální vatu 140mm s lambda 0.035, pod ní parozábranu a SDK – ale jen v některých místnostech co se dělali. Nyní plánuji výměnu střešní krytiny a chtěl bych zateplit celou střechu nadkrokevní izolací – PIR potažených AL fólií s lambda 0,022 o tloušťce 160mm. Nicméně se obávám, aby nedocházelo ke kondenzaci vody mezi PIR a minerální vatou v dřevěné konstrukci. Dle přednášky jednoho výrobce minerální vaty tam měli výpočet, že při této kombinaci je nutná vrstva PIR 200mm, aby ke kondenzaci nedocházelo. Je to opravdu tak? Pokud zvýším vrstvu PIR na 200mm, tak nebude kondenzace mezi vrstvami problém? Jaký typ fólie bych měl dát pod PIR na bednění? Nebo mám tu minerální vatu vyndat? Ale pak stejně vlhkost z interiéru se může dostat pod PIR, kde nebude mít kam se vypařit, neboť přes PIR se nedostane.
Dobrý den, děkuji za váš dotaz.
Kondenzace páry v konstrukci je ovlivněna difuzním odporem parozábrany a tloušťkou izolace.

Přestože se to na první pohled nezdá, i PIR desky propouští vlhkost, je tedy důležité porovnat výpočtem množství zkondenzované a vypařitelné páry.
Pokud na stávající konstrukci přidáte 160 mm PIR (s opláštěním Al fólií), bude docházet ke kondenzaci v PIR, případně v krokvích a PIR. Pokud máte parotěsnou vrstvu s vysokým dif. odporem, zkondenzovaná vlhkost se přes léto odpaří. Množství vypařitelné vodní páry bude násobně až řádově větší, než zkondenzovaná vlhkost. V místech, kde parotěsná vrstva chybí, bude kondenzace větší a nestačí se odpařit, může se v konstrukci hromadit. To může vést k hnilobě dřevěných prvků.
V tomto případě platí, že větší vrstva PIR (200 mm) znamená menší kondenzaci, která se pak může odpařit.

Doporučuji zkontrolovat kvalitu parotěsné vrstvy a požádat vašeho projektanta o výpočet teplotně-vlhkostrního chování konstrukce podle konkrétní skladby.
S pozdravem
K. Srdečný
Odpovídá:  Ing. Karel Srdečný - EKIS České Budějovice Ekowatt tisk