Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS / odpověď

28.3.24 / dotaz č. 190031
Dobrý den,
mohu se prosím zeptat, k čemu slouží prosím § 8a a 8b zákona č. 67/2013 Sb.? Je majitel bytu (pronajímatel) povinen mne (nájemce) informovat na měsíční bází o spotřebě tepla (vody), pokud jsou v bytě nainstalovány dálkově odečitatelné měřidla?

U § 8a odst. 1 - pokud poskytoval služby (pronajímatel) neinformuje mne (nájemce), je toto sankcionováno dle § 13 tohoto zákona?

Na jaké případy dopadá prosím § 8b tohoto zákona? Lze takto od majitele bytu (pronajímatele) získat informace o spotřebě?
Dobrý den,
Bohužel Váš dotaz je spíše právního rázu, a s tímto konkrétním problémem nemáme u nás zkušenost. Doporučujeme vyhledat spíše na právní poradenství v oblasti občanského práva.

Ďekujeme za dotaz
S pozdravem
Odpovídá:  Martin Petr - EKIS Brno CPD
Téma:  Legislativa
tisk