Efekt energie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Internetová poradna i-EKIS

Poradna i-EKIS slouží pro zodpovídání dotazů z oblasti úspor energie a využívání obnovitelných energetických zdrojů. Od roku 2001, kdy byla poradna spuštěna, zde bylo zodpovězeno několik tisíc dotazů. Poradna umožňuje vyhledávat v databázi zodpovězených dotazů. Možná, že právě zde najdete informace, které potřebujete. Dříve než položíte nový dotaz, projděte zveřejněné odpovědi. V případě složitějších otázek, které vyžadují osobní konzultaci, kontaktujte některé středisko EKIS.

Pokud nebudete se službami středisek EKIS spokojeni, napište nám na adresu efekt@mpo.cz.

Nenašli jste odpověď?
POLOŽIT NOVÝ DOTAZ

Zobrazit odpovědi k tématu 

Odpovědi k tématu: Legislativa 

15.3.23 / dotaz č. 155740
Dobrý den, vyhláška č. 269/2015 Sb. stanovuje zejména rozsah výše základní a spotřební složky u rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, jejich rozdělení mezi příjemce služeb, hodnoty určené jako spodní a horní...
Odpovídá:  Ing. Karel Pejchal - EKIS Praha Enviros
Téma:  Legislativa
14.3.23 / dotaz č. 155813
Odpovídá:  Ing. Ladislav Jůna - EKIS Praha Ing. Jůna
Téma:  Legislativa
15.2.23 / dotaz č. 153118
V tomto případě se jedná spíše o komplexní návrh spalinové cesty, kdy jednotlivé dotazy mohou být vytrženy z kontextu, a odpovědi tedy nemusí být optimální....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
24.1.23 / dotaz č. 151630
Vedení odvodu spalin plynového kondenzačního kotle v šachtě společně s dalšími rozvody (elektřina) není předmětem detailní legislativní úpravy. Souběh tedy není zakázán, pouze je omezen obecnými předpisy a požadavky....
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
18.1.23 / dotaz č. 150940
Dobrý den, závazné pokyny NZÚL říkají jasně v bodě 2.1, bod a) že: Žadatelem o podporu může být pouze vlatník nebo spoluvlastník rodinného domu na jehož úpravy je dotace považována, ve které má trvalý pobyt počínající před 12. 9....
Odpovídá:  Ing. Milan Vich - EKIS Pardubice ETIK
Téma:  Legislativa
13.1.23 / dotaz č. 150830
Dobrý den, domníváme se, že město lze chápat jako jedno energetické hospodářství, protože pro všechny jeho provozy lze stanovit spotřebu energie na základě měřitelného vstupu a výstupu. ...
Odpovídá:  Ing. Jan Truxa - EKIS Praha Ekowatt
Téma:  Legislativa
12.1.23 / dotaz č. 150943
Dobrý den a děkuji za dotaz k možnosti úhrady za práce spojené s odpojováním odběratelů od centrální otopné soustavy. S odpojováním odběratelů od centrální otopné soustavy jsem se již několikrát setkal....
Odpovídá:  Ing. Jaroslav Winkler - EKIS České Budějovice Energy Centre
Téma:  Legislativa
10.1.23 / dotaz č. 150523
Dobrý den, na webových stránkách programu Nová zelená úsporám Light na https://novazelenausporam.cz/nzu-light/, naleznete všechny důležité informace a mezi dokumenty také Závazné pokyny pro žadatele....
10.1.23 / dotaz č. 150427
Dobrý den, děkujeme za váš dotaz a odpovídám následující: V programu Nová zelená úsporám Light může být žadatelem o podporu pouze vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu. Zároveň v domě musí mít trvalý pobyt počínající před 12.9....
10.1.23 / dotaz č. 150361
Dobrý den, Dle platné verze dokumentu Nová zelená úsporám, Light z 6.12.2022jsou uvedena podporovaná opatření. Je to uvedeno v kapitole 3 tohoto dokumentu. Bohužel venkovní žaluzie podporovány nejsou....
6.1.23 / dotaz č. 149988
Dobrý den, Dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu jsou stanovena základní podmínky....
Odpovídá:  Ing. Stanislav Bajer - M-EKIS Hranice, Ing. Bajer
4.1.23 / dotaz č. 149780
Dobrý den
bohužel v tomto případě na dotaci nedosáhnete. Trvalé bydliště v nemovitosti je zásadní podmínkou. Podrobné informace naleznete na https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/jak-na-to-v-nzu-light....
Odpovídá:  Ing. Ondřej Hlaváč - EKIS Pardubice EPP Bohemia
Téma:  Legislativa
28.12.22 / dotaz č. 149436
Vzhledem k tomu, nespecifikujete žádné viditelné závady, které by opravňovaly příslušné orgány, to jest hasičský záchranný sbor nebo místní stavební úřad k provedení zásahu z hlediska bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku,...
Odpovídá:  Ing. Walter Sodomka - EKIS Kamenice APOKS
Téma:  Legislativa
29.11.22 / dotaz č. 147696
Dobrý den, pro využití dotace v programu Nová zelená úsporám light je kromě podmínky nízkopříjmové domácnosti potřebné splnit další podmínky: Podporována jsou pouze opatření realizovaná po 12. září 2022....
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 29 | »